Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 40

Въпроси и отговори

 

На сайт ЕДИНЕНИЕ бе зададен въпрос, изпълнен с тревога и печал, но в същото време показващ и висока степен на осъзнатост.

Една жена сподели, че нейната доведена дъщеря от предишния брак на нейния съпруг, която живее в друга страна, е хомосексуална и ще се жени там за друга жена. Жената пишеше, че се отнася с разбиране към различната сексуална ориентация на хората. Приема ги такива каквито са, понеже знае, че все някаква причина има и е без осъждане към тях, и без желание да се бърка в Божествения промисъл за тези души. Но сподели, че й е трудно да си представи, че ще присъства на церемонията по сключването на такъв брак, а това й предстои.

Въпросът, който тя зададе, бе: Кое е най-правилното от Господна гледна точка действие за нея и нейната душа – като присъства или като отсъства от подобна церемония и как да се държи с такива хора? Какво да им каже? И ако се даде отговор, който би могъл да е полезен и на някои други хора, тя предостави възможността да се публикува на сайта което и колкото е нужно и добро от тази информация, като се запази анонимността й. Жената изказа голямата си благодарност, уважение и Божествена Любов и завърши писмото така:

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

Присъствие на Единния отговори кратко и лаконично:

„Най-добре е човек да се разграничи от всичко това и да изрече, че хомосексуалните семейства са против Господния Закон за Сътворението. Две жени дете могат ли да сътворят сами и човешкия род да продължат? Или пък двама мъже?

Добре е тази жена да каже на съпруга си, че би могла да присъства само заради него, ако той пожелае, но че душата й е в смут и че тя е без желание и вътрешното усещане, че трябва да подкрепя такова начинание и да празнува и да се радва и да благопожелава каквото и да е, тъй като това би било лицемерие пред Бога.

И ако отиде на тази церемония заради съпруга си, единственото, което може да изрече е:

Благопожелавам ви всичко да бъде за вас според Господната Свята Воля.”

Росица Авела: Всеки от вас, участниците в тази среща, а и всеки човек, който желае, би могъл да произнася това благопожелание, дадено от Присъствие на Единния, в аналогични ситуации, а също и по отношение на който и да е човек, било то познат или непознат, за когото сте без яснота към коя енергийна мрежа принадлежи и каква е вътрешната му същност.

Това благопожелание е много добро и е подходящо да бъде изричано за всеки човек:

„Благопожелавам ви всичко да бъде за вас според Господната Свята Воля.”

И това е всичко.

 

Следва продължение.