Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 6

Въпроси и отговори

 

Участник 1: Синтетичните тъкани, например найлоново яке с вата, защитават ли от въздействието на човека насреща по време на прегръдка?

Росица Авела: Без такава защита са изкуствените материи. Но дори и да имаха, дрехите покриват само част от тялото. Гърлената чакра и чакрите над нея остават открити.

На предишни срещи ви предадох, че Свише се препоръчва в тези времена, които вече започнаха, да бъде преустановено ръкостискането, а още повече прегръщането. Изключение се прави за най-близките в семейството и в рода, където така или иначе хората са се събрали или са дошли във въплъщение, за да преобразуват кармата помежду си.

Причината за тези доброволни самоограничения е изключително високия процент на хората, които все повече се обременяват кармично и обедняват откъм чиста и лъчиста Божествена енергия. Когато човекът насреща е повече кармично обременен, при прегръщането човек поема от неговата карма и то много повече, отколкото при ръкостискане, тъй като в пряк контакт влизат почти всички 7 основни чакри по главната енергийна ос. И когато кармата е в доста голям размер, по-чистия от двамата поема част от нея и тази част може да се окаже доста по-голяма, отколкото той е в състояние да отработи и дори може това да го възпрепятства по-късно в изпълнението на мисията на това му въплъщение.

Освен това при прегръщането, ако човека насреща е с голям енергиен недостиг, той може много бързо да си го попълни за сметка на енергийния запас на прегръщания от все сърце човек. И това енергийно източване може в някои случаи да е толкова силно, че човека да стане вял, апатичен, без желание да се труди и дори да се разболее.

Така че всеки решава за себе си желае ли да се прегръща и с кого в тези преходни времена, когато за ускорено отработване започва да излиза със застъпване неговата собствена и родова карма от хиляди въплъщения насам. И ако прецени, че за него е много по-важно да е все по-чист кармично и със все по-голям енергиен запас, ще намери начин как да съобщи на човека насреща, без да го засегне, че е решил и вече е спрял да се прегръща с когото и да е, с изключение на членовете на собственото си семейство и род.

Участник 2: Но хората направо се хвърлят насреща да прегръщат.

Росица Авела: Отстъпете бързо назад или встрани и благо кажете „Прости ми, но аз вече спрях да прегръщам когото и да е. Само жена си/мъжа си, децата си и родителите си прегръщам. Моля да зачетеш това мое решение.”

Най-добре е, както вече сме говорили на предишните срещи, да се прави поздрава „намасте” със събрани една към друга длани пред гърдите.

Може да обясните, че няколко пъти след прегръдки сте се чувствали доста зле и затова решението ви е твърдо и без изключения.

Участник 1: Аз обясних, но те не приемат.

Росица Авела: От вас самите зависи така да поднесете информацията, че всички във вашето обкръжение да приемат, че сте спрели да се прегръщате с хората извън тесния семеен кръг и това е част от вашата индивидуалност и е ваше лично човешко право. Например в твоя случай – че ти се прегръщаш само със собствената си съпруга.

Участник 3 (обръщайки се към участник 1): Винаги можеш да кажеш, че имаш договорка с жена ти, че ще се прегръщаш само с нея. Кажи, че жена ти е много ревнива.

Росица Авела: Би било погрешно да казва, че жена му е ревнива, понеже ако го каже на повече хора, доста е голяма вероятността тя да стане точно такава. И така неговите камъни на собствената му глава да се стоварят.

Бъдете бдителни и много внимавайте какво изговаряте и даже какво си помисляте! Словото ви да е чисто и истинно и да е отражение на чистите ви и възвишени мисли.

Ако някой даде другиму погрешен съвет и той бъде приет и последван и това доведе до зловредни последствия, след това част от кармата ляга върху този, който е дал съвета. А в тези ускорени времена отработването на новосъздадената карма е бързо.

Участник 3: Ценно указание. Благодаря! А какво да казва този, който е без семеен партньор?

Росица Авела: Би могъл да каже, че е решил да прегърне, когато му дойде времето, само тази, която сърцето му подскаже, че е неговата бъдеща съпруга. И съответно същото би могла да каже и всяка жена по отношение на бъдещия си съпруг.

Участник 1: В нашия съвременен свят доколко синтетичните добавки в тъкани, които иначе са от естествени влакна, нарушават свойствата на тези тъкани и доколко пречат на свободното протичане на Божествената енергия?

Росица Авела: Господ Шива в своето Послание-Напътствие от 1 юни 2010 година вече указа колко е важно, ако човек иска да се чувства добре, да се облича единствено с дрехи, изработени от 100% естествени растителни тъкани – безкомпромисно!

Ако човек покрива чакрите си със синтетични тъкани, с което намалява своята защита, ако се прегръща често с хора, които са замърсени кармично и с различен по размер енергиен недостиг, ако прави още и други неща, които сме известени да спрем да правим, ако искаме да сме добре, като това да се нарушават Господните Заповеди и Закони, всичко това би могло да навреди, в една или друга степен, на неговото по-нататъшно еволюционно развитие.

Понеже например когато тялото е облечено с дрехи, произведени от естествени растителни влакна, човек е в състояние да си изгради добра защита и да премине на най-високото енергийно ниво, което може да достигне, по време на прехода.

Кой въплътен на планетата човек знае кога ще се извърши прехода и по какъв начин?

Всички чакри трябва да функционират и човек да е със съградена добра защита, която да е постоянна!

Всеки трябва да е буден и готов – в максимална чистота, със Сила и Мощ Божии по всяко време – постоянно!

 

Следва продължение.