Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 7

Въпроси и отговори

 

Участник 1: Искам да попитам още нещо по отношение на прегръщането. Ние можем да обясним на хората, че не искаме да ни прегръщат, но какво да правим по отношение на кучетата? Аз контактувам с кучетата на моите роднини и съм с любов към тях и те към мен, но стопаните им са в илюзията. Как е най-правилно да се държа с тях от Божествена гледна точка?

Росица Авела: По отношение на прегръщането – по-правилно би било да се каже на другите хора, че ние не че не искаме, а сме престанали да го правим.

А по отношение на контактите с кучетата – всяко куче поема от енергетиката на своя стопанин. Ако човек го гали и прегръща, поема част от кармата на стопанина на животното, която то е поело за отработване. Да се прегръща чуждо куче е почти като да се прегръща стопанина му.

Затова в отношенията с кучетата при всеки случай би могло да е различно кое е по-доброто държание към тях. Зависи кой е собственика на животното.

Най-добре би било човек да гали, прегръща и любов да дарява на свое собствено куче, ако иска да има такова. Ако собственика на животното е близък роднина, то семейната/родовата карма така или иначе е на общо разположение за отработване от всички членове на семейството/рода и човек спокойно може да отдава своите ласки на такива животни. Но ако животното е собственост на непознати хора, би било добре да се въздържи да го прегръща, ако желае да е по-чист кармично.

Най-важната част от служението на кучето и неговата същност е то да поема от отрицателната карма на своя стопанин и да я отработва. Много често когато стопанинът на кучето се е натоварил с голямо количество отрицателна карма, нещо се случва с неговото куче. По този начин то отработва кармата и защитава стопанина си по най-добрия начин, за да избегне да му се случи нещо по-лошо. Така кучето предпазва стопанина си от болести и злополуки. Нещо повече, кучето може да предпазва и останалите членове на семейството, в което живее и се натоварва с отработване на кармата на този член на семейството, при когото е най-критично положението в дадения момент. Кучето поема за отработване и родова карма и може да помогне и на някой от членовете на рода, ако така избере да постъпи.

Участник 2: Кучето боледува заради кармата на стопанина си, а той води кучето да го приспят, желаейки да прекрати страданията му. Какво се случва тогава?

Росица Авела: Когато кучето поема кармата на стопанина си, отработва я и го очиства кармично, така то очиства и себе си кармично. Със страданията си кучето преобразува твърде много карма. И ако стопанинът му поради липса на знание как стоят нещата от Господна гледна точка, прояви илюзорно съчувствие и състрадание и го „освободи” от страданията, всъщност го възпрепятства действително да се освободи от по-нататъшни страдания да идва още и още във въплъщение като куче и да води кучешки живот, вместо човешки. С това стопанинът му си създава нова карма, а също така при него се връща обратно за отработване и тази част от старата му карма, която кучето е било поело за отработване чрез страданията си и е било възпрепятствано да го направи докрай, когато стопанинът му по свое собствено решение, намесвайки се в делата Господни, е прекъснал въплъщението му.

Когато човек има собствено куче, негово задължение е да направи нужното, за да изпълни кучето докрай своята мисия. Най доброто е когато кучето страда и нещо му се случва, стопанинът му да възблагодари от все сърце на Господа за освобождението от кармата – негова или на някой от членовете на неговото семейство или род, а също и за освобождението на кучето от неговата собствена карма и да положи всички грижи за животното през цялото време, докато трае страданието му – докрай. И докато се грижи за кучето, да се покайва за собствените си и на своите близки грехове, а също и за греховете на кучето и прошка Свише да поиска да се даде! И това е най-добре да се прави от всички членове на домакинството, в което живее кучето. Понеже то всички тях ги е чистило в един или друг момент от живота си при тях.

Участник 3: В тази връзка у мен възникна въпрос. В нашето семейство имахме куче, което умря от рак на белите дробове. Излиза, че тя е спасила някого от нас от тази болест?

Росица Авела: Да, очистила е някого от вас. У кучето най-често се появява тази болест, която е предстояла да се прояви при стопанина му.

Участник 3: Невероятно! Тръпки ме побиват.

Росица Авела: Това е истинската служба на кучетата, поради която те идват във въплъщение. И това се отнася само за кучетата, понеже в кучета се въплъщават човешки души, но на хора, които са толкова много обременени кармично, че енергията им е твърде малко, за да могат да дойдат в човешко въплъщение. Заради това идват във въплъщение като куче. И може многократно да се въплъщават едно след друго като куче, поемайки и преобразувайки кармата на стопанина си, с което малко по малко се преобразува тяхната собствена карма до степен да имат достатъчно енергия за човешко въплъщение.

Участник 2: Това за всички кучета ли се отнася?

Росица Авела: Да, за всички, дори и за уличните кучета. Поради липсата на стопанин, който да им прекъсне живота преждевременно, те имат възможността да изпълнят своята работа докрай. Те поемат от кармата на преминаващите покрай тях хора, а най-много карма поемат и преобразуват от тези, които им дават храна и са с любов към тях. Понеже когато хората ги хранят, тези кучета са в състояние по-дълго време да живеят и да служат.

Когато кучетата махат с опашката си от радост, завихрят положителна енергия в пространството, поемат отрицателната карма и я преобразуват. И носят радост на хората. Всички вие сте били свидетели, че кучетата напълно безусловно се радват на човека и са с любов към него – без да искат нещо в замяна. И каквото и зло да причинява човек на своето куче, по-късно то му се радва, когато той се прибира у дома. И по този начин го учи и той да прави същото.

Участник 2: Винаги ли е било така или някога в миналите времена е било по-различно и те са имали своя собствена еволюция?

Росица Авела: Когато хората доста са се замърсили кармично, едновременно с появата на такива много силно кармично обременени човешки души, които са без възможност да продължат да се въплъщават като хора, са се появили и кучетата.

Участник 3: Излиза, че кучетата много точно попадат в нашите домове, без каквато и да е случайност?

Росица Авела: Разбира се. Когато човек си взима куче, то него избира. Правилното е кучето да избере своя стопанин. И би било добре човек да даде възможност при него да дойде точното животно.

Много е добре, когато човек иска да си вземе куче, то да е паленце. И когато човека застане пред всички кученца от кучилото, да изрече: „Което от вас е моето куче, да дойде при мен”. И кученцето, което първо дойде при него, е това, което ще му служи вярно през целия си живот и ще поеме на себе си задължението да преобразува колкото е в състояние повече от отрицателната му карма, а също и от кармата на неговите близки. Понякога то може дори знак да му даде, като например да го близне по ръката, когато той е клекнал и привиква своето куче да дойде при него.

А когато разбере кое кученце е неговото и го вземе, преди да си тръгне, да го занесе при майката-кучка, за да го близне и да му даде майчин благослов. И да я извести, че взема това нейно кученце и то вече е негово. А също да я успокои и да й каже, че ще се грижи добре за него и с много Любов.

Казано ми е Свише, че точно така трябва да се постъпва и майката да се известява, преди да й вземат и отнесат детето, каквото и да е животното. И да й се даде възможност да се раздели с него и да го благослови, а също и да бъде успокоена, че ще се грижат добре за детето й и с много Любов!

 

Част 7-продължение първо

 

Участник 3: Сега имам куче с тежко минало. Дъщерята го взе от приют, макар че вече си имаше свое куче. И след това се оказа, че й е трудно да се справя с двете кучета в дома си и ние със съпруга ми се принудихме да вземем новото куче при нас. Кучето вече е с установен характер и е много обидена на някого. Тя е с любов към нас, но е трудно куче. Когато отиваме на разходка с нея, тя се страхува от хората и лае по мъжете. Така дава израз на безпокойството си. Всичко това ни се отразява зле и аз искам да попитам може ли да се поправи ситуацията?

Росица Авела: Да, може. Кучето се страхува, че отново ще бъде изоставено. Мъжете ги лае, понеже мъже до този момент са я наранявали. Грижете се за нея, но би било добре да заплатите на дъщеря си пари, без значение колко – може и много малко, но да изречете, че с тези пари купувате кучето, а тя да ги вземе и да каже, че ви го продава и вече е ваше. Това е важно да бъде направено. Тогава като ваша собственост, кучето ще поеме от вашата енергия и ще може вашата карма да започне да преобразува. А до този момент вие сте се грижили за чужда собственост. Така кучето е възпрепятствано правилно да изпълни своята роля, тъй като живее при някого, който не й е стопанин. Представете си колко са преплетени енергиите – как да се чувства кучето при това положение на нещата? Очистете я енергийно и й дайте възможност да ви служи и ще станете свидетели на промени към добро в своя дом.

Участник 3: Благодаря за отговора. Сега ще ни е по-леко. Когато тя дойде при нас, отначало бях възмутена, че ни я натресоха, понеже ние повече не искахме да имаме куче, особено след предишното, което умря от естествена смърт, за което сега съм много радостна – че не я заведохме да я приспят. И когато емоциите ми се успокоиха, аз й казах: „Това е твоят дом и ние ще те задържим при нас, без повече да бъдеш давана другаде”. Но това не помогна.

Росица Авела: Как да помогне, като това не е неин дом, тъй като енергийно тя не е ваше куче и това тя много добре го знае и чувства. Ти си пропуснала да заплатиш по някакъв начин, за да прекъснеш енергийната връзка на кучето с предишния й собственик мъж, който се е държал зле с нея и я е изоставил. А в приюта са я прибрали след това, без да стават нейни собственици, тъй като липсва от тяхна страна заплащане за нея на предишния й стопанин.

Казала си на кучето лишени от истинност слова. И тя чувства и знае, че Божествената истина е друга – че тя продължава да е чужда собственост – на онзи мъж, и енергийно е свързана с него и негова карма поема за отработване, макар и дистанционно, а той е доста обременен и тя се тормози и лае по мъжете. И е объркана и страхлива. Липсва й сигурност в живота и е без яснота какво й предстои още да преживее, и очаква всеки ден, че може да се наложи да смени отново дома си.

Съвсем друго е положението, ако още с вземането на кучето, човек го закупи или си вземе улично куче, което още от раждането си е свободно и без собственик. Тогава то избира да отиде да живее с човека и го признава по своя воля за свой собственик и стопанин и той става такъв за целия му живот.

Участник 3: Много се радвам, че разбрах всичко това. Веднага ще направя нужното, за да стане тя наше собствено куче. Благодаря!

Участник 4: Ако кучето живее в семейство, то избира един конкретен човек, на когото да служи ли?

Росица Авела: Да, и това обикновено е за целия му живот. На другите членове на семейството и рода може да помага понякога при спешна нужда, но кучето винаги служи първо и основно на своя стопанин.

Участник 4: У нас в къщи кучето ни страшно ръмжи и показва зъбите си на големия ми син, ако той иска да се докосне до нея. Понеже веднъж много отдавна той й направи нещо лошо, предполагам, че я е ударил, за да спре да лае. Възможно ли е да се поправи положението и как?

Росица Авела: Той е извършил някакво издевателство над кучето. Ако кучето лае и той го удари, е изключително малко вероятно то да се озлоби към него. Кучето трябва да има доста по-сериозен повод, за да се държи така с него. Случило се е нещо доста по-лошо. И се е случило, понеже в този момент твоят син е бил замърсен – чрез него е действала астрална същност от финия план и е издевателствала над кучето, отнемайки енергията му, а също и енергията на стопанина му, с когото то е свързано енергийно, тъй като това се получава автоматично!

Когато кучето показва зъбите си, то го прави не на сина ти, а на тази астрална същност, която се е поселила в неговия храм. Разбираш ли? Астралната същност извършва всички тези постъпки. Тя принуждава сина ти да прави всичко това и е поела контрола над него. А кучетата виждат астралните същности. Това е едно от отличителните им качества. И когато човек знае това, би могъл за вземе нужните мерки да се освободи и изчисти. Това също е част от служението на кучето на човека и част от защитата, която то дава на своя стопанин, като го известява, че има някой наоколо, който се храни от неговата енергия или от енергията на неговите близки! И като лае, по този начин кучето се стреми да разгони астралните същности и в много от случаите успява.

Когато например двама млади се целуват страстно на публично място, без да са венчани, в това време ако единият от тях има куче и то е с тях, то може да ги лае. Но то лае всъщност по астралните същности, които са невидими за хората, но са видими за кучетата. Тези астрални същности са наоколо и се хранят с Божествената енергия на целуващите се, която се насочва в този момент към енергийната мрежа на илюзията. Така се получава винаги, когато човек е в нарушение на Божествените Заповеди и Закони.

Участник 4: Може би около или в моят мъж също се намират астрални същности, понеже когато той пуши и пие алкохол, кучето и по него лае?

Росица Авела: Да, в това време наоколо има астрални същности. И за да се поправи положението и кучето да спре да лае, е нужно първо хората да поправят своето поведение и да живеят в спазване на Божествените Закони, за да се изчистят техните храмове и да се преустанови контрола над тях, осъществяван от астралните и други илюзорни същности, живеещи наоколо или направо в техните храмове за сметка на тяхната Божествена енергия.

Участник 4: Много благодаря! Стана ми ясно.

 

Част 7-продължение второ

 

Участник 4: Имам въпрос относно още едно животно – свинята. Работя с деца на мюсюлмани. Те се хранят без свинско месо. На тях им се казва, че ако ядат свинско месо, ще станат мръсни като свинята. Истина ли е това?

Росица Авела: Когато човек се храни с месо от висше устроено животно, притежаващо по-висока степен на разумност, което и да е то, а свинята е такова животно, той се замърсява. И това замърсяване е както кармично – на фин план във фините тела, така и на материален план във физическото тяло на човека – вътре в неговия организъм.

Свинята има повече разум, отколкото у почти всички останали представители на животинското царство. Затова, ако човек се храни със свинско месо, се замърсява в по-голяма степен.

И утвърждението, за което питаш, е истинно за мюсюлманите точно толкова, колкото и за всеки друг човек, изповядващ която и да е религия, но не поради причината, че свинята е мръсно животно. Така че утвърждението е истинно, но само частично. Човек се замърсява вътрешно на всички планове, когато се храни с месото на това животно, а и с месото на което и да е друго висше устроено животно. А външно човек продължава да изглежда чист, но това е илюзорна чистота, привидна и лишена от Истинност от Господна гледна точка.

Участник 4: Чувала съм, че ДНК на свинята е много близка до човешката и затова на свине провеждат експерименти с новите лекарства за хората и от свинете се вземат органи и успешно се пресаждат в хората.

Росица Авела: Да, така е, и с тези си действия човечеството се обременява кармично в доста голяма степен. И точно тези действия и експерименти са една от причините, когато човек иска да се премести да живее на по-чисто място, една от препоръките, дадени Свише, за намиране на подходящо място за новия дом, да бъде – домът да е по-далеч от всякакви лаборатории, в които се провеждат експерименти върху Живи същества. Понеже освен всичко останало, мястото е по-силно замърсено кармично.

А какво се получава след това на фин план, а и на физически, когато на някой човек му бъде пресаден чужд орган, още повече животински и то на животно, което заради това е било убито? И освен това „решаването” по този начин на здравословния проблем до какво води след това? И дали въобще проблема е решен или задълбочен? Какво се получава, когато се спре отработването на кармата посредством трансплантацията на чужд орган от животно? Това е намеса в Божествения план за дадения човек и го променя. След това се променят и жизнените планове на хората около него, а също и на всички, които се занимават с този род намеса на всички нива, по всички работни места. Възпрепятства се Промисълът Господен за доста хора и се налага Свише да бъде прекроен.

 

Следва продължение.