Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 8

Въпроси и отговори

 

Участник 1: Имам въпрос относно изпълнението на едното от 5-те Правила-Напътствия – това за работата в духовността. Когато видим някой познат на обществено място, взаимно се поздравяваме, а на раздяла обикновено поздравът е като благопожелание, например „Довиждане”, „До скоро”, „Всичко най-добро”, „Успешен ден”, „Благодаря ти, Жив и здрав да си”… и т.н. Това счита ли се за работа в духовността? И когато изричаме тези благопожелания, това отваря ли ни към Бога?

Росица Авела: Да, това е вид работа в духовността, понеже всички тези благопожелания са вид благослови и този, който ги произнася, се отваря към Бога в този момент, а това вече е опасно да се прави пред други хора в тези времена. Разбира се, това важи за тези, които имат достъп до Висшето си АЗ СЪМ Присъствие и могат да влизат във връзка с него, т.е. тези, на които Душата им е Жива.

Участник 2: А когато след благопожелание мислено или гласно произнесем формулата: „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи! АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”, отваряме ли се към Бога и кога?

Росица Авела: Когато се произнася тази Слово-формула, това също води до отваряне към Бога още в момента на произнасянето. Препоръчително е да се произнася винаги, след като човек благопожелава нещо на някого или благославя някого. Понеже ако човек пропусне да изрече тази Слово-формула, когато например казва „Всичко добро”, той отдава от своето добро на този, комуто го благопожелава, след като по този начин се намесва енергийно, без да знае дали такава е Волята на Бога за него в този момент. А когато пожелава нещо и след това изрича Слово-формулата, пожеланието си остава само едно добро пожелание и човек оставя в Божиите ръце дали ще се изпълни то и кога. Така човек изразява своето смирение към Волята на Бога и зачитането й.

Участник 1: Това означава, че когато пожелаваме нещо на когото и да е, винаги трябва да завършваме накрая с тази формула?

Росица Авела: Да, ако човек желае Божествената му енергия да си остане в него, без да я разпилява и отрицателна карма да си създава, а да преумножава Божествената си енергия и блага карма да си създава.

Участник 1: До този момент ние често казваме на другите „Желая ти приятен ден.”

Росица Авела: Да, и това бе един добър енергообмен между хората. Но сега времената се промениха и най-доброто за всеки е да пази като най-голямо свое съкровище Божествената си енергия. А чрез словата тя може доста бързо да се разпилява, ако сега, в тези времена и още повече във времената, които предстоят, благопожелаваме нещо на някого, който е в някоя от мрежите на илюзията, без да произнесем Слово-Формулата за предоставяне на свободната си Воля в Божиите ръце.

Участник 3: И какво е най-добре да правим в такива случаи – когато се разделяме с някого? Какво да му казваме?

Росица Авела: Указано е, че единственият безопасен начин да се изричат на живо благослови или благопожелания, а също и тази Слово-формула накрая, е човека, който ги произнася, в този момент да е покрит изцяло под голям плътен шал/покривало.

Понеже това е работа в духовността и когато ги произнася, се отваря към Бога, а в почти всички случаи той е без знанието дали човека насреща му е в изпълнение на дадените Свише 5 Правила-Напътствия и е без ясното виждане дали човека насреща му е в достатъчна степен на чистота.

А също и понеже е без сигурност дали самият той е с достатъчна степен на защита по време на благослова и в коя мрежа е в момента, дали е на 100% в тази мрежа и дали ще остане в същата мрежа докато благославя или благопожелава, тъй като ако нещо се случи и се стресне, докато благославя или благопожелава, може да се получи рязка смяна на енергийната мрежа, без да го е желал.

Когато сте насаме с човека, на когото благопожелавате, това покриване е по-лесно да бъде направено, а също и когато благославяте, макар че много зависи какъв е този човек и дали той е в състояние да приеме това, което правите, без да влезе в негативност или осъждане към вас. А когато сте навън, на обществени места, да се покривате към момента е трудно осъществимо и изглежда много странно и би могло да бъде обезпокоително за човека насреща и за хората наоколо.

Поради тази причина най-добре би било да се научите да се изразявате по друг начин – да бъдете с благост към хората, но без да се отваряте към Бога. Свише ми бе указано, че на раздяла хората сега, в тези времена, е най-добре да си казват: „Време е да тръгвам, че доста работа ме чака. Радвам се, че се видяхме”.

Когато човек говори по телефона или чрез интернет, без да има включена камера, т.е. без да се вижда с този, с когото говори и е сам в помещението и без възможност някой човек да го види в това време, тогава той може да благопожелава и да благославя, и да отправя благодарности Свише, колкото Душата му пожелае, стига само накрая да произнесе Слово-Формулата „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи! АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”.

Участник 4: Може ли да се изрича в порив на благодарност „Благодаря Ти, Господи!” мислено или гласно, пред други хора, ако нещо се случва?

Росица Авела: Всичко може.☺ Друг е въпроса дали от Божествена гледна точка е добре да се прави понастоящем, когато толкова много неща се промениха на фин план на планетарно ниво. Понеже когато човек го изрича, директно се свързва с Висшето си АЗ СЪМ Присъствие. Така че отново е от значение къде се намира човек, когато изрича благодарности, за да е в безопасност, когато го прави, както това с пълна сила се отнася и за произнасянето на благослови и благопожелания:

blue-dotАко е сам в помещение и без възможност да бъде видян от който и да е човек в това време, може спокойно да се изрича „Благодаря Ти, Господи!”, а също и всякакви други благодарности към което и да е Възнесено Същество на Светлината, и е много добре да се прави.

blue-dotАко човек кормува, може при първия удобен случай да спре колата, да се покрие с шала за момент и да възблагодари на Небесния Отец.

blue-dotАко обаче човек е сред други хора, тогава е най-добре да пребивава в състояние на вътрешна тиха радост и благодарност, без да мисли и изрича благодарности и да ги отправя Свише. Но да помни за какво има да отправя Свише своята благодарност и да го направи при първия удобен случай, когато остане насаме или има възможност да се покрие и да ги произнесе!

Участник 5: Трябва да са покрити всички чакри и ръцете ли?

Росица Авела: Нужно е човек да е покрит изцяло, без да се вижда която и да е част от тялото му, дори и 1 косъм или 1 квадратен сантиметър от кожата. Ако човек е в колата си и е сам, тогава е нужно да се покрият само главата и ръцете – това, което може да бъде видяно отвън.

Възнесените Същества на Светлината препоръчват тези мерки за съхранение на енергийния потенциал и за безопасност относно опазване на чистотата на фин план на фините низши тела на човека – на неговата Душа, тъй като понастоящем повечето хора са без яснота представител на коя мрежа в момента е човека, с когото разговарят и на раздяла нещо му благопожелават и когото благославят, а също и представители на коя мрежа са хората наоколо в този момент.

 

Въпроси и отговори към част 8

 

На сайта бе получено писмо с въпроси, на които Свише се даде отговор.

„Имам въпроси, които възникнаха след като прочетох Част 8 от срещата през януари 2016 г. в Полша:”

1. Въпрос: Вчера при общуването си с хората се наблюдавах как ги посрещам и изпращам. Като срещнем познат, казваме „Здравей” или „Добро утро/Добър ден/ Добър вечер”. Струва ми се, че тези поздрави са един вид благопожелание към другия човек. Ако те водят до отваряне, как е най-правилно от Господна гледна точка да се постъпи, за да се избегне това?

Отговор: Добре би било да се изрича:

„Скъпа ……. (името), толкова се радвам да те видя!”

„…….. (името – за мъж), радвам се, че те срещнах!”

„Мило семейство, всяка среща с вас е радост за мен!”

„Мили мои приятели, радвам се, че отново ви виждам/се срещаме!”

Човек винаги може да даде израз на радостта си, че среща даден човек или хора.

2. Въпрос: При сбогуване, ако човек умишлено пропусне да благопожелае на другия, знаейки новите правила, но другия го направи, как да се постъпи?

Отговор: Да му се поблагодари от все сърце и

а/ веднага щом човек остане насаме, да му благопожелае мислено или гласно каквото му е на сърце, като завърши със Слово-формулата

„И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

А когато се види или чуе с него, да му каже, че и той му благопожелава, но когато е насаме, тъй като така се чувства по-спокоен и чувства, че така е по-правилно и енергията е по-силна, което е истинно.

или

б/ дори да е без възможност да остане насаме, човек и в обкръжението на други хора, ако е възможно, може да се покрие и да направи същото като в а/;

в/ ако е възможно, според обстановката наоколо и според срещнатия познат, веднага, в реално време, пред него, човек може да се покрие с големия тънък, но плътен шал, който винаги е на врата или в чантата му и да му благопожелае каквото му е на сърце, като завърши със Слово-формулата

„И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

и съвсем спокойно да му обясни, че вече само по този начин благославя. Скоро всичките му близки и познати ще са свикнали и ще го приемат такъв, какъвто е, както и той ги приема такива, каквито са.

3. Въпрос: В края на електронно писмо досега пишех „Поздрави” или „По-здрави”, като с това на ум благопожелавах на другия да е здрав на всички нива. Ако съм сама, ще отдам всичко да стане според Господната Свята Воля. Какво още е добре от Господна гледна точка да направя?

Отговор: По-добре е човек да спре да пише „Поздрави” или „По-здрави”, а да пише

а/ Радост, Мир и Хармония …………... (името си) ;

б/ …………... (името си) ;

в/ Намасте/Прекланям се пред Бога в теб, …………... (името си) ;

г/ С най-топли чувства към теб: …………... (името си) ;

и т.н.

4. Въпрос: Прекрасната дума „Благодаря” също дарява благо. Има ли промяна относно нейното използване?

Отговор: Добре би било думата „Благодаря” да продължи да се използва. Когато някой насреща благопожелава, е нужно човек да му се отплати, за да е действено благопожеланието му и това става, когато човек от все сърце му благодари.

 

Следва продължение.