Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 9

Въпроси и отговори

 

Участник 1: Имам въпрос относно изпълнението на още едно от 5-те Правила-Напътствия – това за ходенето до тоалетната. На последната ни среща през миналата година ние доста много говорихме относно изключителната важност на тези 5 Правила-Напътствия и поради какви причини е нужно и много добре за нас да ги спазваме в пълнота, а също и как да ги спазваме по-лесно, но все пак има още нещо, което искам да си изясня. Когато човек ходи до тоалетната нужно ли е напълно да се покрива целият?

Росица Авела: Когато човек е в закрита тоалетна, която е самостоятелна стая, може да се заключва и е без достъп и видимост отвън, през прозорец например, или отвътре, липсва нужда да се покрива.

Покриването е нужно да се прави само в случаите, когато човек може да бъде видян от който и да е друг човек по време на изхождането му, когато например:

blue-dotв тоалетната стая има прозорец с видимост отвън;

blue-dotвратата на тоалетната е без възможност да се заключи и всеки момент някой може да влезе в нея;

blue-dotтоалетната е кабинка и е едно цяло заедно с още поне една такава и отгоре и/или отдолу е отворено и общо пространството на двете или повече на брой тоалетни;

blue-dotчовек е навън сред природата.

Участник 2: Аз престанах да използвам тоалетните, ако са открити. А на обществените тоалетни вече затварям и първата и втората врата.

Участник 3: А ако на човек много му се ходи до тоалетната, а те не отговарят на тези изисквания за безопасност? Понеже се случва човек да се напие с вода докато е навън и после много да му се приходи до тоалетната.

Росица Авела: Когато липсва друга възможност, по изключение може да се ползва тоалетната за инвалиди.

А за да избегне човек да му се приходи много до тоалетната, когато липсва възможност да ползва подходяща такава, е нужно по-често, при първи удобен случай, когато види подходящи тоалетни, да ги посещава, дори и да е без особена нужда за това в този момент.

Нужно е човек да промени поведението си в тези времена.

Когато е на публични места и там липсва безопасна тоалетна, да започне да пие по-малко вода. А да засили пиенето на вода в къщи, рано сутринта, още когато се събуди – по 1-2 литра и повече дори, за да се оводни тялото му добре и да има достатъчно време да отдели тази вода преди да излезе от дома. За това много помага ранното заспиване вечерта и ранното ставане на сутринта. А също и за да има време много добре да се нахрани с подходяща храна преди да излезе сутринта, за да е сит възможно най-дълго време. И когато се прибере в къщи също първо да пие много вода и чак 15-20 минути след това да се нахрани отново много добре.

Когато човек се отправя на път, вече е нужно да носи и пие по-малко вода, за да издържа по-дълго време без да му се ходи до тоалетната и да е без притеснения в това отношение. Но винаги, когато почувства илюзорно вмешателство, да прави по една-две малки глътки вода, която да му помага да преобразува негативността и което и да е друго илюзорно проявление.

Участник 4: Допреди 1 година препоръката бе да се пие много вода по всяко време на деня, с изключение по време на хранене и до 1-2 часа след това, докато се храносмила поетата храна, а сега – новост – да се пие много вода още от 3-4 часа през нощта!

Росица Авела: Да, виждате ли колко се е променил света за толкова кратко време, че да се налага нашите Учители Небесни да ни напътстват да променим толкова много начина си на живот, за да преминем безопасно през всичко, което се случва сега и което тепърва предстои.

А препоръката да се въздържаме от пиене на вода по време на хранене, а също и веднага след това продължава с пълна сила да важи и сега.

Участник 4: Ако станем много рано – в 3-4 часа сутринта и изпием много вода, това достатъчно ли е за целия ден?

Росица Авела: Зависи от доста фактори. Човек може да пие доста вода и през деня, ако е наясно с маршрута си през деня и е разучил къде по трасето му има подходящи тоалетни.

Участник 2: И да приложат тактиката докато единият е вътре, другият да пази на входа. Ние го правим и се получава много добре.

Росица Авела: Да, винаги е по-добре да сте двама. Това е много ценно в наше време.

Доста често на магистралите и другите главни пътища има много шофьори на тирове и мъжките тоалетни доста често са заети поне с един човек вътре, което е достатъчно, за да е без възможност в това време да се ползва тоалетната. А който е с жена си, може да влезе в женската тоалетна, ако е свободна, докато тя е на входа – още преди помещението за миене на ръцете и е в готовност да спре някоя жена ако се появи и да я помоли да изчака, като каже, че вътре има мъж. И обратното също е възможно – жената да ползва свободна мъжка тоалетна, когато дамската е заета.

А когато човек е сам, е нужно да изчака, докато тоалетната се освободи и всички излязат, ако са кабинки в едно общо пространство, отворени отдолу и отгоре.

Участник 3: А когато човек е сам, какво да прави, ако много му се приходи до тоалетната?

Росица Авела: Тогава е нужно да се покрие целия, ако в тоалетната има друг човек, като крайна мярка за безопасност. Но както вече казах, най-добре е човек да посети тоалетната още докато съвсем малко му се ходи, без да чака до последния момент. Това е голяма грешка и е вредно за здравето. Нужно е да се търси подходяща тоалетна много по-рано, за да има време спокойно да се изчака тя да се освободи.

Нужно е да станем гъвкави във всяко отношение и да променим начина си на живот, за да сме в синхрон с новостите. Самият живот в съвременните условия го изисква.

 

Следва продължение.