1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.
Част 10

Въпроси и отговори

 

Росица Авела: Знаете от предишните наши срещи, че относно силите на илюзията Свише ни е указано да сме без излишно любопитство и задаване на въпроси, за да съхраняваме енергията си, а да сме със силна Вяра в Бога и Отца и в пълно изпълнение на указанията, които Свише ни се дават, за да сме добре предпазени и успешно напред по Пътя на еволюционното развитие да продължим. Това указание е изцяло в наш интерес, тъй като когато човек мисли и говори за силите на илюзията, той влиза в енергийна връзка с тях и става възможно Божествената му енергия да бъде пренасочена към съответната мрежа/егрегор на илюзията.

Разбира се, от това правило има изключения при настъпване на значима промяна в някоя сфера.

През последните няколко месеца на мен Свише ми бе дадено разбирането, че освен познатите ни от хилядолетия две сили, действащи на тази планета – сили на Доброто и сили на злото, наричани още Сили на Светлината и сили на тъмнината, има и други сили. И напоследък едни от силите на илюзията вече са особено опасни и вредоносни за Живия Живот на нашата планета.

Тези новопоявили се сили на илюзията имат способността да въздействат на фин план върху фините структури на човека, когато той е отворен към Бога пред очите на другите хора. Поради това се дадоха 5-те Правила-Напътствия за безопасност и опазване на чистотата на фин план.

Във връзка с новата информация, зададох няколко въпроса в дните на Зимното Слънцестоене и помолих да ни се даде Господне Ръководство.

1. „Какво предстои в планетарен мащаб и какво е нужно да правим ние?”

Отговор: „Предстои разрастване на влиянието на новата мрежа на илюзията и повсеместен за цялата планета конфликт на интереси между представителите на новата мрежа на илюзията и силите на тъмнината. А интересът им е един и същ – отнемането на Божествената енергия от тези, които са нейни носители.”

Това, което ми се указа да правя, важи и за всички останали хора, които са част от Живия Живот на тази планета. Много е важно човек да се контролира и да живее без да застава на която и да е страна в който и да е конфликт. Това е много важно за всеки, понеже когато човек застане на нечия страна по време на конфликт, натам започва да тече Божествената му енергия и той я губи. Така човек си създава отрицателна карма, без значение към коя от мрежите на илюзията принадлежи тази страна в конфликта, която той е подкрепил мислено, гласно или с каквито и да са действия или бездействия.

На мен ми бе указано и сега, и във всички предстоящи времена, да съм абсолютно равна, т.е. да съм както без каквото и да е осъждане, отхвърляне, отричане, критика и т.н., така и без одобрение, насърчаване, поощряване и т.н. И същото се отнася за всеки, който желае да съхрани своята блага карма.

В този момент нашата работа е да сме свидетели пред Бога на разгръщащите се на планетата събития, при което да съхраним всички свои ценности в духовен аспект и да останем чисти и със съхранен енергиен потенциал, за да можем успешно еволюцията си да продължим. И за това на всеки се дава много голяма подкрепа Свише.

2. Втори много важен въпрос: „Кое се явява за нас най-голямата опасност и как да я избегнем?”

Отговор: „Излизането извън равновесие и хармония, което се съпровожда със смяна на енергийната мрежа. Изводът е, че в тези времена липсва нещо на планетата – човек, ситуация или каквото и да е, заради което да си струва който и да е от вас да се вълнува и да загуби радостта си, умиротворението и хармонията. Опасността е на фин план и се предава чрез хората, които вече са носители и представители на тази доскоро непозната ви мрежа на илюзията. И навсякъде по света е почти еднакво положението, поради засиленото пътуване и преместване на хората навсякъде по планетата, така че е безсмислено да се търси някъде по-безопасно място. Най-важното е точното спазване на указаните мерки за безопасност в дадените ви 5 Правила-Напътствия. В този случай изцяло важи казаното от Възлюбената Атина Палада, че превантивните и навременни действия са най-добрите действия”.

3. Храната, приготвена или отглеждана от хора, принадлежащи към някоя от мрежите на илюзията, опасна ли е за хората, които са в Светлинната мрежа на планетата?

Отговор: „Сурогатната храна, приготвена от хора, принадлежащи на тази мрежа на илюзията, за която разбрахте наскоро, е опасна за вас. Но произведените от такива хора под открито небе в почвата на земята плодове и зеленчуци, които принадлежат към Живия Живот на планетата, са с различен статус. Те са жива храна, понеже се зареждат от Слънцето, звездите и земята, които са чисти. Те са и безопасни, когато ги благословите и пречистите с призива* и наръсите с пълнолунна вода, в резултат на което тези продукти се преструктурират в Светлинната мрежа на планетата.

Ако живата храна не е чиста, т.е. е извън Светлинната мрежа, следствие на енергийна намеса отвън от тези, които я отглеждат и/или обработват, опаковат, складират, превозват, продават, ако те принадлежат към силите на илюзията, без значение от кой егрегор, следва задължително първо да се пречисти храната и преобразува и препрограмира отново да бъде в Светлинната мрежа* и едва тогава да се храните с нея, ако желаете да сте добре.

Затова е добре да спрете да се храните със сурогатна храна, а само със сурова (жива) храна, която първо да пречиствате енергийно, и едва след това да я приготвяте за ядене и да се храните с нея. Затова ви се даде призива за пречистване и преобразуване на храната още щом се внесе в дома.* Даде ви се този призив още преди да знаете, че силите на илюзията се подразделят на различни енергийни мрежи.

При ГМО хранителните продукти положението е различно, понеже те самите са нещо различно от Божествено Творение. Те се зареждат с енергия:

1) от собственика си;

2) от новия за вас егрегор на илюзията и енергията си натам отдават, тъй като точно в този егрегор са създадени тези ГМО продукти на тази планета и

3) от тези хора, които се грижат за тях, понеже ГМО отнемат от тяхната енергия. Това става докато ГМО растат. Но и след събирането на реколтата от ГМО, те продължават да обират енергията на хората. Това се отнася единствено за ГМО продуктите.”

 

под линия

* Призив за пречистване на хранителните продукти още щом се напазаруват и внесат в дома” от Господ Шива

 

 

Допълнение към част 10

 

4. Какво ни предпазва от представителите на новата мрежа на илюзията и какво ни помага да запазим своята чистота?

Отговор: Три от нещата, които Присъствие на Единния каза, че дават защита, са:

Постоянното пребиваване в планетарната Светлинна мрежа;

Посланията-Картини, които ми се дават да приема и се качват на сайт ЕДИНЕНИЕ в раздел Работа в Духовността. Всяка седмица след качването на сайта на Посланието-Картина за седмицата е добре да се изгледат всичките от първата до последната, но доколкото те вече са над 200, най-добре е да се изгледат на две части в два дни;

Покриването на главата, цялата коса, колкото и да е дълга и всички открити части на тялото с голям шал-покривало, изработено от 100% естествени растителни тъкани, или усамотяване в закрито помещение, където липсва възможност да влезе който и да е друг човек и да бъде видян от който и да е друг човек, когато се отваря към Бога в случаите, изброени в 5-те правила-напътствия за опазване на чистотата.

5. Какво влияние оказват представителите на новата мрежа на илюзията върху Живия Живот на планетата?

Отговор на Присъствие на Единния: „Някои видове предстои да изчезнат от лицето на Земята и това е съвсем естествен процес.”

Това е така, понеже някои видове растения и животни са без достатъчната способност да издържат да бъде източвана енергията им от представителите на новата мрежа на илюзията, което понякога може да е в особено големи размери. И когато това се случва и ние сме свидетели на случващото се, е нужно да запазим спокойствие. Нужно е:

да бъдем много спокойни и в постоянно равновесно състояние на съзнанието;

да молим Господ да ни прости – на целия човешки род и да се покайваме от все сърце, щом останем сами или сме добре покрити, а също и

да благодарим, че по този начин се преобразува кармата човешка. Да благодарим за всичко, което се случва, за да се скъси периода на мъчителното кармично преобразуване.

Когато човек почувства, че нещо го дразни, е нужно веднага да вземе мерки – да покрие изцяло всички открити части на тялото си с голямото памучно покривало или да остане сам в помещение, където е предпазен от чуждите погледи и да произнесе Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии, за да възстанови бързо равновесието си, да произнесе и призива към Елохим Мир и още нещо, ако му се наложи и според времето с което разполага и желанието си.

 

Следва продължение.

© Росица Авела

към Срещи


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net