Първо утринно Служение Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви Подкрепа и Помощ Свише в точно определени случаи
Вечерно Служение - преди сън Молитви по време на Служение Пояснения към Молитви и Слово-формули

Вечерно Служение - преди сън

Съдържание

blue-dotУстановяване на връска с Централното Слънце, Господ Сурия

blue-dotМолитва към Архангел Михаил да ни охранява по всяко време

blue-dotНасочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината

blue-dotБлагодарствена Слово-Формула към Единния Отец

blue-dotСлово-формула в помощ на планетата и Живия Живот на нея

blue-dotБлагодарствено Слово към Майката РАЙМА (Земя)

blue-dotСъхраняване и приумножаване на благата карма

blue-dotМолитва преди сън към Архангел Михаил и Ангелите-Охранители

blue-dotМолитва преди сън към Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители (когато човек има нужда от исцеление)

Установяване на връска с Централното Слънце
Господ Сурия

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

помогни ми да се активира действието на кристалната струна,

която установява връската на моето сърце с Централното Слънце по време на нощта.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва към Архангел Михаил да ни охранява по всяко време

Архангел Михаил отпред.

Архангел Михаил откъм гърба.

Архангел Михаил отдясно.

Архангел Михаил отляво.

Архангел Михаил отгоре.

Архангел Михаил отдолу.

Архангел Михаил вътре в мен.

Архангел Михаил, бъди навсякъде с мен!

Архангел Михаил, бди над мен, охранявай ме и ми помагай

да внимавам какво правя, та да съм бес да греша

и силите на илюзията да са бес основание да ми вредят!

Архангел Михаил, бди и над всички останали Живи, Светли, Чисти Души, охранявай ги и им помагай да внимават какво правят, та и те да са бес да грешат!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Архангел Михаил, че ни помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

пояснение към молитвата

Насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

Господи, отдавам Ти енергията от това мое Служение,

да правиш с нея каквото Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че всичко, което правиш,

е най-доброто от Твоята гледна точка по отношение на всички!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Насочване на енергията от Служението
към Висшите октави на Светлината
(когато Служението се посвещава в помощ на нещо конкретно)

Господи, ас …………. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля

енергията от това мое Служение* да бъде насочена и да се употреби:

относно осъществяването на Твоя Промисъл, Мили Татко Единни,

относно добруването на цялото Ти Творение и Живия Живот в него,**

относно спасението на планетата и Живия Живот на нея,

относно спасението и успешната по-нататъшна

еволюция на човешкия род,

относно спасението и успешното придвижване напред по Пътя към Теб, Господи, на всички Живи, Светли, Чисти Души, въплътени тук и сега,

относно …………………………………………...***

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* от Работата в Духовността, която почвам …

** пояснение към молитвата

*** На това място човек е нужно да каже в помощ към какво конкретно е насочено Служението.

Благодарствена Слово-Формула към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко, което се случва!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега и винаги, и във всички времена, време, полувреме и след това!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Слово-формула в помощ на планетата и Живия Живот на нея
(включително на хората от всички народи по света,
които са част от Живия Живот)

Да добрува Живият Живот във всички времена, време, полувреме и след това!

Да добрува Живият Живот във всички времена, време, полувреме и след това!

Да добрува Живият Живот във всички времена, време, полувреме и след това!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Благодарствено Слово към Майката РАЙМА*

Мила Майчице РАЙМА!

Испращам Ти моята Божествена Любов и Ти Благодаря,

че даваш подслон и всичко, което е нужно

на всички хора, които са част от Живия Живот,

та да живеем, да растем и да се усъвършенстваме в Бога

в това въплъщение тук и сега.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мила Майчице РАЙМА!

(Поклон)

 

под линия

*виж в Статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово“, част 10, т.8.

Съхраняване и приумножаване на благата карма

Господи, отправям Ти моята Благодарност и Божествена Любов

и Ти отдавам благата си карма

от всички мои благи и правилни от Твоята гледна точка

мисли, чувства, слова и дела от цялото денонощие,

и благодаря, че съм тук и сега

и Ми помагаш да Ти служа по най-добрия начин!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

На 22-ро срещу 23-то число вечерта всеки месец на мястото на горната молитва би било добре да се каже молитвата: „Преображение на отрицателната карма от целия следващ месец на 100% в Светлина и преображение на вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствията от тях също на 100% в Светлина”.

Молитва преди сън
към Архангел Михаил и Ангелите-Охранители*

Архангел Михаил, ас …….. (малкото име),

Те каня, искрено искам и моля,

испрати ми от Твоите Ангели-Охранители

да ме охраняват прес цялото време, докато спя,

и още от самото начало на моя сън

да ме съпроводят до Висшите Небесни октави на Светлината,

(а когато човек има нужда от исцеление, на това място е добре да каже:
„в лечебните центрове при Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители“,)

да ме съпроводят обратно и когато се наспя,

а също и колкото и пъти да се пробуждам по време на нощта,

та да бъде постоянно охраната ми съвършена

на всички планове на Битието.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Архангел Михаил, на Теб и на Ангелите-Охранители!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон пред всички вас!)

 

под линия

* Виж Посланието на Прелюбимата Гуан Ин от 11 май 2012 г.

Молитва преди сън
към Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители
(когато човек има нужда от исцеление)
28 декември 2016 г.

Архангел Рафаил, ас …….. (малкото име)

Те каня, искрено искам и моля,

приеми прес тая нощ моята Душа

и я настани в най-подходящата лечебница при Ангелите-Лечители,

които най-добре ще ме исцелят и въстановят докато спя,

та да се събудя в добро Сдраве на Дух, Душа и тяло

и в Бодрост, Сила и Държеливост да свърша прес деня всички свои дела,

които са в испълнение на Мисията на моето въплъщение тук и сега.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Архангел Рафаил, на Теб и на Ангелите-Лечители!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон пред всички вас!)