Първо утринно Служение Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността Призиви за точно определен случай
Вечерно Служение - преди заспиване Призиви по време на Служение Пояснения към призиви и Слово-формули

Вечерно Служение - преди заспиване

Съдържание

blue-dotУстановяване на връзка с Централното Слънце

blue-dotПризив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време

blue-dotПризив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

blue-dotПризив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (когато Служението се посвещава в помощ за нещо конкретно)

blue-dotСлово-формула за извисяване на съзнанието

blue-dotСлово-формула в помощ на планетата Земя и Живия Живот на нея

blue-dotБлагодарствено Слово към Майката Земя

blue-dotПризив за съхраняване и приумножаване на благата карма

blue-dotПризив преди заспиване към Свети Архангел Михаил и Ангелите на Защитата

blue-dotПризив преди заспиване към Свети Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители (когато човек има нужда от изцеление)

Установяване на връзка с Централното Слънце
Господ Сурия

Господи, аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

да се активира действието на кристалната струна,

която свързва моето сърце с Централното Слънце през нощта.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за този призив и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив към Свети Архангел Михаил за Защита по всяко време

Свети Архангел Михаил отпред.

Свети Архангел Михаил отзад.

Свети Архангел Михаил отдясно.

Свети Архангел Михаил отляво.

Свети Архангел Михаил отгоре.

Свети Архангел Михаил отдолу.

Свети Архангел Михаил вътре в мен.

Свети Архангел Михаил, бъди навсякъде с мен!

Свети Архангел Михаил, бди над мен, пази ме и ме защитавай!

Свети Архангел Михаил, бди и над всички останали Живи човешки души,

които са в Светлинната мрежа, пази ги и ги защитавай!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Свети Архангел Михаил, за този призив и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

пояснение към призива

Призив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

Господи, отдавам Ти енергията от това мое Служение,

използвай я както Ти намериш за добре, мили Татко Небесни!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Призив за насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината
(когато Служението се посвещава в помощ за нещо конкретно)

Господи, аз …………. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля

енергията от това мое Служение* да бъде насочена и използвана

за осъществяването на Твоя Промисъл,

за добруването на цялото Ти Творение и Живия Живот в него,**

за спасението на моята родна планета Земя и Живия Живот на нея,

за спасението и успешното по-нататъшно

еволюционно развитие на човешкия род,

за спасението и успешното придвижване напред по Пътя към Отца

на всички Светли души, въплътени тук и сега,

за …………………………………………...***

За което Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* от тези призиви / молитви / Благослови / Послание / медитация …

** пояснение към призива

*** В случай, че вашето Служение е насочено в помощ за нещо конкретно, изказва се и то на това място.

Слово-формула за извисяване на съзнанието

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и душа Те Любя и Ти Благодаря!

Слово-формула в помощ на планетата Земя и Живия Живот на нея
(включително на хората от всички народи по света,
които са част от Живия Живот)

Да добрува Живият Живот во век и веков!

Да добрува Живият Живот во век и веков!

Да добрува Живият Живот во век и веков!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благодарствено Слово към Майката Земя

Мила Майчице Земя!

Изпращам Ти моята Божествена Любов и Ти Благодаря,

че даваш подслон и всичко, което е нужно

на всички хора, които са част от Живия Живот,

за да живеем, да растем и да се усъвършенстваме в Бога

в това въплъщение тук и сега.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призив за съхраняване и приумножаване на благата карма

Господи, отправям Ти моята Благодарност и Божествена Любов

и Ти отдавам благата си карма

от всички мои благи и правилни от Твоята гледна точка

мисли, чувства, слова и дела през нощта

и благодаря за възможността да съм тук и сега

и да Ти служа по най-добрия начин!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

На 22-ро срещу 23-то число вечерта всеки месец на мястото на този призив би било добре да се изрича „Призив за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец”.

Призив преди заспиване
към Свети Архангел Михаил и Ангелите на Защитата*

Свети Архангел Михаил, аз …….. (малкото име)

изисквам, искрено искам и моля,

изпрати ми от Твоите Ангели на Защитата

да ме закрилят през нощта и веднага щом заспя

да ме съпроводят до Висшите Небесни октави на Светлината,

(а когато човек има нужда от изцеление, на това място казва:

„в лечебните центрове при Свети Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители”,)

да ме съпроводят обратно и при събуждането ми сутринта,

а също и всеки път, когато се будя и заспивам през нощта,

за да бъде постоянно защитата ми съвършена

на всички планове на Битието.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Свети Архангел Михаил, на Теб и на Ангелите на Защитата!

От все сърце и душа Ви Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* Виж Посланието на Възлюбената Гуан Ин от 11 май 2012 г.

Призив преди заспиване
към Свети Архангел Рафаил и Ангелите-Лечители
(когато човек има нужда от изцеление)*
28 декември 2016 г.

Свети Архангел Рафаил, аз …….. (малкото име)

изисквам, искрено искам и моля,

приеми през тази нощ моята Душа

и я настани в лечебницата, която е най-подходяща за мен

при тези от Твоите Ангели-Лечители,

които най-добре ще ме изцелят и възстановят по време на съня,

за да се събудя в добро Здраве на Дух, Душа и тяло

и в бодрост, жизненост и Сила да извършвам през деня своите дела,

които са в изпълнение на Мисията на моето въплъщение тук и сега.

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Свети Архангел Рафаил, на Теб и на Ангелите-Лечители!

От все сърце и душа Ви Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* по-подробно виж в част 2 от Среща в Полша на 23 и 24 януари 2016 г.