ZJEDNOCZENIE

Zjednoczenie każdego z Boskimi Przykazaniami i Prawami.
Zjednoczenie każdego ze swoją Wyższą Boską Częścią.
Zjednoczenie wszystkich Żywych istot na tej planecie miedzy sobą i z Matką Ziemią.
Zjednoczenie każdej Żywej ludzkiej istoty z Wzniesionymi Istotami Światła i z każdą cząstką Żywego Życia w tym Wszechświecie.
Zjednoczenie tej planety i Żywego Życia na niej z innymi ewoluującymi w Moim Prawie cywilizacjami oraz wasze dołączenie do Wszechświatowej Jedności.
Taki jest Mój Nakaz wam na przyszłe czasy.
JAM JEST Obecność Jedynego
23 września 2010 r.
 

 
      Ogłoszenia:      
8 listopad 2018 r.

1 luty 2017 r.

Nowości:

Przypomnienie o pełnię księżyca 12 grudnia 2019 r.
W związku z tym zobacz:
Pytanie i odpowiedź 117, Pożytek ze wzmocnionej pracy podczas nowiu i pełni księżyca (przez pierwsze 3 dni)

Przyrządzenie wody w pełnię księżyca:
Spotkanie w Polsce, styczeń 2016r. , część 1, część 28 i część 29

Zastosowanie wody przygotowanej w pełnię księżyca:
Pytanie i odpowiedź 140, Pełnoksiężycowa woda i zaćmienie księżyca
Pytanie i odpowiedź 60, Oczyszczenie nowo nabytych rzeczy, które były już używane
Pytanie i odpowiedź 17, Dom, w którym zmarł człowiek
Spotkanie w Polsce 2016r., część 10, część 26, część 27, część 30, część 37 i część 39
Pytanie i odpowiedź 21
Pszenica do rozdawania


Nowy wizerunek Umiłowanego Godfre

Nowy wizerunek Pana Majtreja

Pytanie i odpowiedź 145
Suszenie na słońcu i jeszcze coś


Błogosławienie Obecności Jedynego, 1 stycznia 2019 r.

 

Wsparcie