Стихове-Напътствия за всеки ден

Скъпи приятели, в изпълнение на указаното от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моето Висше АЗ СЪМ Присъствие и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, за да бъде сътворен Божествен образец, започнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат полезни на всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори, ако се прилагат в живота.

Росица Авела

 

16

Награда Свише всекиму е отредено да получи,

Учението, на дело претворено от Учителите наши,

когато успее да Го приеме

и сам се заеме

в своя живот да Го претворява,

и други, които са готови и го желаят,

на това да обучава!

 

1 май 2013 г.

17

Винаги да помним е нужно

всичко, което Свише ни се указва,

и да се стремим също е нужно

да го изпълняваме точно, качествено и навреме,

за да може нашата Душа да поеме

елея, с който Отца ни помазва!

 

2 май 2013 г.

18

Светлината се разстила навред

и все по-Светло става,

когато Душата в Радост пребивава,

и с Божествена Любов съгражда Новия Ред на Златния Век!

 

3 май 2013 г.

19

Чистотата на храма си пази

като зеницата на своите очи!

В Бога постоянно бъди

и от всичко илюзорно се откажи!

 

4 май 2013 г.

20

От егоизма се откажи

и за помощ Свише изискай, искрено поискай и помоли

да получиш, за да споделяш с другите това,

което е добро от гледна точка на Отца!

Тогава и Божественият Благослов се приумножава,

и помощ Свише засилено и ускорено се дава

на всички Светли Души,

в които огънят на Живия Живот гори,

и за добрите дела вдъхновение се получава,

и им се наспорява!

 

6 май 2013 г.

21

Равномерното дишане е добро,

балансираното хранене също е добро,

плавните и спокойни движения са добро,

отмереният говор е добро.

Всички те помагат да съхраняваме

Хармонията в Душата, Мира и Радостта,

които са още по-добро,

което от своя страна помага

да бъдем във връзка с Бога в нас,

което е най-голямото Добро!

 

7 май 2013 г.

22

Работа има за всеки Ученик

и тя на първо място включва

осъзнато изчистване на всички низши тела

в радост и без да се прави на мъченик!

 

8 май 2013 г.

23

Мисли по нов начин – позитивно,

приемай всичко, което се случва, креативно,

оставайки в Мир и Хармония и в спокойствие върховно,

и с Вяра, че всичко случващо се е доброплодотворно,

понеже така се спасява твоята Душа

и се подготвя да влезе

в Новия Ред на Златния Век на планетата Земя!

 

9 май 2013 г.

24

Оставете миналото да си отиде,

а бъдещето отдайте в Божиите ръце

и единствено на днешния ден отделете

цялото си внимание и будно съзнание!

Изживейте го мъдро и пълноценно,

в спазване на Божествените Заповеди и Закони,

и в приложение на даваното Учение!

 

10 май 2013 г.

25

Новата музика чуй,

която от Небесните сфери звучи,

музиката на Мира, на Радостта и на Божествената Любов,

които обливат цялата Земя

тук и сега, и в бъдните времена!

 

11 май 2013 г.

26

Блага карма създавайте да ви е в помощ за идните времена.

Оставете сърцето да ви води и творете добро,

като посявате благи мисли и чувства

в пространството около вас

и словото ви е безгрешно,

а делата – доброплодотворни!

 

12 май 2013 г.

27

Небесната дъга е дар, Свише дарен,

и когато видиш я ти,

веднага всичко, което вършиш, остави,

с радост към нея се обърни

и от все сърце на Отца поблагодари!

 

13 май 2013 г.

28

Със Светлината, която струи от твоята Душа,

където и да си, всичко осветявай,

Вярата си в Бога укрепвай и отстоявай,

Надеждата за Светло бъдеще на другите предавай

и Божествената си Любов на Майката Земя и на всичко Живо дарявай!

 

14 май 2013 г.

29

Колкото повече работиш

над своето изчистване на всички нива,

толкова повече ще започнеш да усещаш

единството си с всички Живи същества!

 

15 май 2013 г.

30

Рано сутрин, в ранни зори,

посрещай редовно изгрева ти,

стъпвайки лятото с боси ходила на Майката Земя,

винаги в радостта и с благослов на уста!

 

И на Светлите Души това покажи,

за да са радостни и щастливи за всички ви бъдните дни,

когато и те започнат да поемат Светлината, Мъдростта и Любовта,

струящи в този час към вас от Дома на Отца!

 

16 май 2013 г.