Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

121

Висшето АЗ СЪМ Присъствие помага по време на 23-я ден

преобразуването на отрицателната карма

за целия следващ месец да се извърши в пълнота

и човек да бъде и да се чувства след това

изчистен, обновен и освободен,

и в Новия Божествен Ред пренареден.

Затова всеки месец щом настъпи 23-то число, би било добре,

който желае, своето Висше АЗ СЪМ Присъствие на помощ да призове

и контрола над своите мисли, чувства, слова и дела да му отдаде.

 

23 юли 2015 г.

122

Архангелската защита приемам с Радост,

с Божествена Любов и с Благодарност най-голяма.

Свети Архангел Михаил, призовавам Теб и ангелите на Защитата

на помощ тук и сега и всеки ден и всяка нощ от бъдните времена!

 

24 юли 2015 г.

123

Да се чете, препрочита и прилага на дело в живота Учението,

което Свише ни се дава тук и сега

е най-спасителното в тези времена!

И колкото повече човек е във все по-пълното му и точно изпълнение,

толкова повече с Бога е той в единение!

 

26 юли 2015 г.

124

Да се пазим добре ни е указано Свише,

за да съхраним своята защита,

целостта на своите тела

и чистотата на своята Душа.

А за да сме успешни във всичко това,

е нужно да сме в Радостта

и карма-йога да практикуваме постоянно през деня,

работейки най-висококачествено и максимално съсредоточени в труда,

а също и да спазваме Божествените Заповеди и Закони в пълнота –

с желание, в благодарност към Отца и с благослов на уста!

 

28 юли 2015 г.

125

Когато сутрин рано събуждаме се в Радостта

и веднага поблагодарим за вчера, днес и утре на Отца,

се включваме в Божествения поток

и времето през деня след това

тече по различен начин за нас –

Божествено наспорено, забързано и приумножено

що се отнася до преобразуване

на отрицателната карма на всеки поотделно!

 

Благодаря Ти, Господи, за Милостта!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

30 юли 2015 г.

126

Светкавици и гръмотевици

когато обилно се сипят от небето,

да възблагодарим е най-добре

и то горещо и от все сърце,

понеже тогава се чисти

пространството от всяка негативност,

а също и всичките ни низши тела,

по Великата Милост на Отца!

 

31 юли 2015 г.

127

Понякога човек се подхлъзва към тъмнината,

когато на илюзорни наслади се отдаде

и забрави за насладата да се живее в Радост,

когато е в Бога и в единение

с Живия Живот на тази планета,

и с цялото Творение на Отца.

Благодаря Ти, мили Татко Небесни,

че отново ни подсещаш за това, тук и сега!

 

1 август 2015 г.

128

Колко е прекрасно

 

човек да пребивава в Божествените Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов,

Радост, Мир и Хармония,

 

да достига до Душите и сърцата на своите ближни,

които живеят в чистота –

родители, семеен партньор и деца,

приятели, колеги и познати

и на всички други Живи същества

 

и Божествената си Любов

в мощен поток да влива в тях,

да им предава Радостта,

която блика от дълбините на собствената му Душа

и Божествените му качества и добродетели да стават и техни,

когато и те с Божествена Любов са към него

и за всичко радостно му благодарят!

 

2 август 2015 г.

129

Добре би било всеки да намира

с какво да се занимава през целия ден,

и каквото и да прави, то Радост да му носи,

Душата му да пее, докато работи,

и труда му да е доброплодотворен

и в Закона на Отца.

Тогава човекът напредък в Бога има,

благодат Свише върху него се излива

и щастлив се чувства той,

и с щастието си полива след това

всички Живи същества!

 

3 август 2015 г.

130

Всеки Жив човек е нужно Буден да бъде,

помощ да иска Свише да му се дава

и горещо да благодари за помощта,

за да успява всеки път в пълнота

от капаните на илюзията да се спаси,

чистотата си да съхрани

и доброплодотворността си да преумножи

тук и сега, и във всички времена!

 

5 август 2015 г.

131

Който желае, би могъл рано сутринта да се благослови така:

 

Както розите в градината цъфтят красиво и нежно благоухаят,

така и всичките ми мисли, чувства и слова

да разцъфтят доброплодотворно през днешния ден

под лъчите на Божественото съзнание,

което да ме ръководи постоянно в живота

и да благоухаят, носейки вибрацията

на Висшите октави на Светлината!

 

6 август 2015 г.

132

Толкова прекрасно е всеки човек да се научи

с Радост и с лекота максимално много да мълчи,

където и да се намира той,

и да чува какво му казват

неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие,

Учителят му на финия план от Йерархията на Светлината

и всички Живи същества на всички планове на Битието.

 

7 август 2015 г.

133

Забрави отминалите времена,

понеже те да се повтарят приключи възможността,

в ускорените преходни времена,

които текат тук и сега.

И всеки ерг от Божествената си енергия съхрани,

и как я използваш много добре помисли,

за да имаш достатъчно,

когато най-много от нея имаш нужда ти!

 

8 август 2015 г.

134

Бързина и навременност, точност, най-високо качество и самодисциплина

са нужни за приложението на Учението, което се дава тук и сега,

за да премине успешно ученикът на Йерархията на Светлината

през най-тесните участъци от Пътя в тези времена!

 

9 август 2015 г.

135

Успехи най-големи всеки ученик на Йерархията на Светлината постига,

когато се откаже от своите желания и успее изцяло от тях да се освободи

и спре да мисли какво му се иска и да насочва мисълта си към материалността,

а започне Господа и своя Бог да слави и благодарности да им отправя,

и храма си изчисти и го предостъпи в него те да бъдат във всички времена!

 

10 август 2015 г.