Wiersze "Wskazówki na co dzień"

1-15   16-30   31-45   46-60   61-75   76-90   91-105   106-120   121-135   136-150

Drodzy Przyjaciele, zgodnie ze wskazówkami Pana Eliseji w Jego Przesłaniu z 25 marca 2013 roku po zwróceniu się do mojej Wyższej Obecności JAM JEST i do Elohim Apollo, aby udzielono mi pomocy w stworzeniu Boskiego wzorca, zaczęłam pisać wiersze, które są programem działania każdego z nas i którymi dzielę się z wami z całą swoją miłością do was.

Rosica Aweła

 

Ostateczna redakcja tekstu okaże się wkrótce.

136

Nowości życia należy przyjmować spokojnie i z Wiarą,

że jest to najlepsze dla danej chwil.

I naprawdę tak jest,

ponieważ, kiedy człowiek ma wiarę w Boga i w Ojca,

dla niego każdy wynik wydarzeń staje się korzystny,

a kiedy podziękowania za wszystko, co się dzieje, skieruje do Góry,

korzyść z wyniku staje się największym dobrem.

 

12 sierpnia 2015 r.

137

Kiedy wydarzy się coś „złego” – podziękuj Ojcu,

kiedy boli – podziękuj Mu jeszcze bardziej,

a kiedy to bardzo boli – podziękuj Mu najbardziej!

Ponieważ to, co wydarza się tu i teraz, jest dobroowocne –

oczyszczasz się z czegoś ujemnego karmicznie, nawarstwionego w przeszłych czasach!

 

13 sierpnia 2015 r.

138

Trzeba nam nauczyć się Cierpliwości i Pokory,

Równości wobec przejawów iluzji

i Akceptacji wszystkiego, co się dzieje i co ma nadejść,

wdzięczności największej do Niebańskiego Ojca,

jeśli chcemy pomyślnie przejść przez nadchodzące czasy

przy minimalnych stratach i porażkach na wszystkich poziomach,

z najwyższą czystością wszystkich naszych ciał,

a potem zbierać dobre owoce i radośnie wznieść się

do Światła Nowego Boskiego Porządku,

który poprzedza nadejście Złotego Wieku!

 

15 sierpnia 2015 r.

139

W strumieniu czasu podążaj

i zawsze bądź w Harmonii z Wyższymi oktawami Światła,

aby było płynne, bezpieczne i pewne twoje przejście do Boga,

jak żeglowanie z nurtem rzeki,

gdy człowiek spokojnie płynie łodzią,

bez prób przeciwdziałania,

by zatrzymać się lub zejść na brzeg.

 

16 sierpnia 2015 r.

140

Dziękuję Tobie, Panie,

za wszystkie Łaski, które nam dajesz,

i za Twoją bezgraniczną Ojcowską Miłość do nas – Twoich dzieci!

Dziękuję Tobie, że uczysz nas najlepszym sposobem we wszystkim –

kiedy pozostawiasz nas uczyć się samym

i dajesz nam czas, jakiego na to potrzebujemy!

 

I Dziękuję Tobie, drogi Tatusiu,

że Wzniesione Istoty Światła opiekują się nami

dopóki wyrośniemy i powrócimy do Ciebie do domu!

 

Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

17 sierpnia 2015 r.

141

Wcześnie rano, gdy wschodzi słońce,

zaśpiewaj piosenkę wdzięczności –

piosenka, która przepełnia twoją Duszę.

I wyobrażaj sobie podczas śpiewu,

że jesteś przed białym tronem Ojca

i zanurzasz się w Jego Światło

i poczuj Radość,

która jest wszędzie

i tryska ze wszystkich Światłych istot,

które zamieszkują wszystkie Niebiosa

i stoją przed tronem Ojca!

 

18 sierpnia 2015 r.

142

Pomocą największą dla Wzniesionych Istot Światła

i dla naszej Wyższej JAM JEST Obecności jest,

abyśmy przebywali w Radości i aby Boska Miłość płynęła z naszych serc,

ponieważ jest to najpotężniejsza ochrona przed wszystkim, co niebezpieczne

dla zachowania i przetrwania ludzkich Dusz!

 

19 sierpnia 2015 r.

143

Gdziekolwiek idzie człowiek,

może być w Radości,

i może i bez niej być

i w ten sposób sam siebie pozbawi

dostępu do Bezwarunkowej Boskiej Miłości

i sam siebie oszuka, że jest nią wypełniony,

i w rzeczywistości jego miłość jest iluzoryczna!

Dlatego konieczne jest, by każdy zachował Radość,

i dobrze byłoby cieszyć się z każdej rzeczy,

ponieważ to, co dzieje się tu i teraz

jest najlepsze w tych czasach!

 

20 sierpnia 2015 r.