Wiersze "Wskazówki na co dzień"

1-15   16-30   31-45   46-60   61-75   76-90   91-105   106-120   121-135   136-150

 

 

Drodzy Przyjaciele, zgodnie ze wskazówkami Pana Eliseji w Jego Przesłaniu z 25 marca 2013 roku po zwróceniu się do mojej Wyższej Obecności JAM JEST i do Elohim Apollo, aby udzielono mi pomocy w stworzeniu Boskiego wzorca, zaczęłam pisać wiersze, które są programem działania każdego z nas i którymi dzielę się z wami z całą swoją miłością do was.

Rosica Aweła

 

76

 

Gdy wiatr zawieje wokół ciebie

bawiąc się twoimi włosami i ubraniami - zatrzymaj się.

Ciesz się i podziękuj!

 

To samo rób, gdy Helios na ciebie zaświeci

i gdy deszcz cię zmoczy.

Ciesz się i podziękuj!

 

A także Matce Ziemi

po której chodzisz i na której żyjesz teraz,

Ciesz się i podziękuj!

 

Abyś mógł szybciej dorosnąć

i ponownie po niej chodzić

w przyszłych jaśniejszych czasach!

 

22 marca 2014 r.

 

77

 

Dobrą karmę, którą gromadzisz w tym dzisiejszym 23 dniu

poświęć na całkowite przekształcenie w Światło

ujemnej karmy całego następnego miesiąca

wszystkich, dla których taka jest Święta Wola Ojca!

 

Twórz radośnie jak najwięcej dobrej karmy,

ponieważ będzie ona przemnożona w sposób Boski

przez dobrą karmę stworzoną przez wszystkie Światłe dusze,

w tym dniu przez Boga wspartym i pobłogosławionym!

 

23 marca 2014 r.

 

78

 

Praca błogosławiona z Góry czeka na nas –

pracujmy z Radością,

przestrzegając Prawa Ojca!

 

Pracować należy w zgodzie

w Pokoju i Miłości między sobą,

i w Mądrości!

 

I tak stać się ludźmi Nowego Porządku,

swoje Boskie cechy i cnoty przejawiając w pełni,

budując Złoty Wiek, zawsze pozostając w Radości!

 

24 marca 2014 r.

 

79

 

Zapytaj swoje serce, czego pragnie

a poczujesz, że jest mu lekko i Radośnie,

tylko wtedy, gdy jesteś w Bogu

i Miłość i troska o wszystkich zapala się w tobie i płonie!

 

25 marca 2014 r.

 

80

 

Dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci, Panie, za Łaskę,

za twoją Miłość Ojcowską i opiekę nad nami, każdego dnia i o każdej godzinie!

Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

26 marca 2014 r.

 

81

 

Błogosław każdego dnia, tak jak serce ci podpowie,

a gdy ono milczy, powiedz te słowa:

"Błogosławię Matkę Ziemię i wszystkie Żywe istoty,

aby radośnie trwały teraz i na wieki

w Czystości, w Wolności i w Jedności

z całym Boskim Stworzeniem według Prawa Ojca!

I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!

AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

 

27 marca 2014 r.

 

82

 

Gdy świt się zaczyna

cudownie byłoby swoją duchową praktykę wykonywać

i pozostać w Radości, która panuje w Niebiosach, podczas swojego Służenia!

 

A następnie to, co robisz w ciągu dnia,

również ci może przynosić radość,

jeśli błogosławisz, aby twoja Radość poranna przeniosła się

na wszystkich, którzy zetkną się z twej pracy owocami.

 

28 marca 2014 r.

 

83

 

Dobrze jest mieć zamiar i chęć podążania ku Bogu,

ale jeszcze lepiej przejawić to w praktyce,

a najlepiej, gdy się od tego wyzwolisz,

ponieważ w Bogu jesteś, przestrzegając Prawa Ojca,

a Bóg zamieszkuje świątynię twoją stale i w całości!

 

29 marca 2014 r.

 

84

 

Ojczyzna jest czymś świętym,

i dobrze było by, aby każdy

błogosławił swą Ojczyznę i swój naród,

aby były w Radości, Pokoju i Miłości,

w Czystości, Wolności i coraz pełniejszym przestrzeganiu

Boskiego Prawa!

 

31 marca 2014 r.

 

85

 

Błogosławieństwo może być czymś wielkim

i teraz, i w nadchodzących czasach,

jeśli błogosławi się poprawnie –

bezinteresownie i bezwarunkowo na rzecz wszystkich Żywych istot,

będąc w ciszy i czystości wśród przyrody,

w całkowicie pozytywnym nastroju

i kierując wzór ku Bogu i ku Ojcu!

 

2 kwietnia 2014 r.

 

86

 

Ptaki śpiewają głośno,

zioła pachną leczniczo,

wiatr delikatnie szumi

cała przestrzeń raduje się i drga

gdy jesteś w Radości,

śpiewasz pieśni

i dziękujesz Bogu w duszy!

 

3 kwietnia 2014 r.

 

87

 

Kto przebywa wśród natury

i z podziwem ją obserwuje,

jest mu dane Widzieć,

a gdy z radością słucha ptasiego śpiewu,

jest mu dane Słyszeć,

jeśli w Bogu jest

i gdy Boskie wzorce stwarza!

 

4 kwietnia 2014 r.

 

88

 

Odmienność akceptuj bez posądzania,

bądź w Boskim Prawie,

i bez podkreślania i podawania siebie za przykład

w Boski wzorzec dla wszystkich

przekształć swoje życie!

 

5 kwietnia 2014 r.

 

89

 

Niech dobroć świeci z twoich oczu,

na kogokolwiek patrzysz

i cokolwiek widzisz!

 

Wdzięczność przesyłaj Ojcu,

cokolwiek słyszą twoje uszy

i cokolwiek usłyszysz!

 

Miłość wszechogarniająca niech płynie z twego serca,

nawet wtedy, gdy ktoś próbuje skrzywdzić cię i zranić,

bo gdyby wiedział, co czyni w tej chwili,

wątpliwe, żeby to sobie spowodował!

 

22 kwietnia 2014 r.

 

90

 

Praca czeka na wszystkich,

którzy swoją wolną Wolę

w ręce Boga oddadzą –

praca przetworzenia

każdego ujemnego przejawu

zarówno w sobie,

jak następnie i

wszędzie na świecie!

 

23 kwietnia 2014 r.

 

© Rosica Aweła

Do góry

Przejdź do "Praca duchowa"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net