Wiersze "Wskazówki na co dzień"

1-15   16-30   31-45   46-60   61-75   76-90   91-105   106-120   121-135   136-150

 

Drodzy Przyjaciele, zgodnie ze wskazówkami Pana Eliseji w Jego Przesłaniu z 25 marca 2013 roku po zwróceniu się do mojej Wyższej Obecności JAM JEST i do Elohim Apollo, aby udzielono mi pomocy w stworzeniu Boskiego wzorca, zaczęłam pisać wiersze, które są programem działania każdego z nas i którymi dzielę się z wami z całą swoją miłością do was.

Rosica Aweła

 

91

 

Wiara do Świetlanej przyszłości drzwi otwiera,

Mądrość, w Boskim Słowie przejawiona

i Boskimi myślami, uczuciami i słowami wsparta,

Świetlaną przyszłość stwarza,

a Miłość łączy Duch, Duszę i ciało w jedną spójną całość.

 

Dzięki wielkiej Łasce Ojca nadchodzą czasy,

gdy spójnej całości Ducha, Duszy i ciała

otwiera się możliwość przejścia przez te drzwi

i w Nowy Porządku Światłej przyszłości zamieszkania i

Ewolucji swojej tam skutecznego kontynuowania!

 

23 czerwca 2014 r.

 

92

 

Błogosławię Boże dzieci,

aby trwały po wsze czasy

w pełnej akceptacji wydarzających się rzeczy,

z Wiarą największą i w Radości,

że to, co się wydarza tu i teraz,

jest według Świętej Woli Ojca

i jest najlepsze dla wszystkich Żywych istot

i dla Matki Ziemi!

 

I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!

AMEN   TAKA DA BYDE   OM

 

23 grudnia 2014 r.

 

93

 

Jestem w Radości!

Jestem w Pokoju!

Jestem w Harmonii ze wszystkimi Żywymi istotami i Matką Ziemią!

Dziękuję Ci, Panie,

że jestem tu i teraz,

oblany/a Twoim Światłem,

a Boska Mądrość, Moc i Miłość

pomagają mi utrzymać i powiększyć moją czystość!

Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

24 czerwca 2015 r.

 

94

 

Obejmij Matkę Ziemię z najczystszą Boską Miłością

i podziękuj jej serdecznie

za pomoc, którą ona daje wszystkim Żywym istotom,

gdy poczujesz, że Radość, błogość i lekkość wypełniają twoją duszę.

 

25 czerwca 2015 r.

 

95

 

Czułość Ojca przyjmij do swoich ciał z praną

przed wschodem, o świcie,

abyś mógł później rześko, w zdrowiu i kondycji

wykonywać wszystkie swoje dobroowocne dzieła!

 

26 czerwca 2015 r.

 

96

 

Spójrz i zobacz,

wdychaj i poczuj,

odczuj i usłysz

piękno i doskonałość

Stworzenia Ojca

wszędzie wokół ciebie

i w głębi swojej Boskiej natury,

wyzwól się ze wszystkiego złudnego

i wznieś się do tego piękna i doskonałości,

ponieważ ty też jesteś jego częścią!

 

27 czerwca 2015 r.

 

97

 

Spójrz na niebo,

rozpłyń się w jego błękicie,

świadomość swoją do Boga wznieś,

otwórz się na Miłość Ojca

i z Jego Stworzeniem się zjednocz.

 

28 czerwca 2015 r.

 

98

 

W powietrzu rozpłyń się i zrelaksuj,

świadomość swoją uwolnij i wznieś

i połącz się z wszechświatem,

dziękując Jedynemu Ojcu!

 

29 czerwca 2015 r.

 

99

 

Słowo dziękczynne do Jedynego Ojca

Dziękuję Ci, Panie, za pomoc nam dawaną,

byśmy byli coraz bardziej doskonali i bezgrzeszni

w swoich myślach, uczuciach, słowach i czynach,

a także za Twoją wielką Miłość wobec nas

i za przebaczenie, którego nam udzielasz,

kiedy szczere kajamy się przed Tobą!

Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

30 czerwca 2015 r.

 

100

 

Na fali czasu pomknij

i skup się tylko na bieżącej pracy,

a przeszłość i przyszłość w rękach Boga pozostaw,

abyś mógł skutecznie i lekko surfować

i aby dobroowocne były twoje dzieła!

 

1 lipca 2015 r.

 

101

 

Boski dzień – dar dla radości dusz sprezentowany –

jest dniem jasnym i bezchmurnym, z lazurowym niebem,

w którym natura się raduje

i wszystkie Żywe istoty

wysyłają chwałę Ojcu!

 

2 lipca 2015 r.

 

102

 

Najlepsza dla duszy muzyka to śpiew ptaków

wczesnym rankiem o świcie i wieczorem o zachodzie słońca,

błogosławiony jest ten, kto przydziela sobie czas, aby ich posłuchać,

w milczeniu/ciszy postać

i podziękować Ojcu z Boską Miłością!

 

3 lipca 2015 r.

 

103

 

Czasami najlepiej jest odstąpić/wycofać się,

aby wygrać później w całości,

w bardziej odpowiednim czasie,

gdy sprzyjają warunki środowiska

i wszystko się ułoży jak najlepiej

z perspektywy/punktu widzenia Ojca.

 

4 lipca 2015 r.

 

104

 

Każdy, kto napotka trudności

jakiejkolwiek natury,

niech najlepiej w garść się weźmie i powie sobie

z mocą w głosie:

1, 2, 3,* czujny/czujna jestem!

1, 2, 3, zdrowy/zdrowa jestem!

1, 2, 3, w Radości jestem!

1, 2, 3, szczęśliwy/szczęśliwa jestem!

1, 2, 3, .............. (zgodnie z potrzebą i trudnością danej chwili**)!

1, 2, 3, w Bogu jestem!

1, 2, 3, w Boskiej Sile i Ogniu jestem!

1, 2, 3, dziękuję Ci, moja miła Wyższa Obecności JAM JEST, za pomoc!

1, 2, 3, jest mi dobrze, wszystko u mnie jest w porządku i w Nowym Porządku, danym nam przez Ojca!

1, 2, 3, Ojcu gorąco podziękuj!

1, 2, 3, dziękuję Ci, Panie, za pomoc! Błogosławiony bądź teraz, zawsze i na wieki!

 

5 lipca 2015 r.

 

под линия

* Powtarzające się w każdym wersecie wyrażenie „1, 2, 3” jest kodem dostępu do nowego początku na planie fizycznym w materialności, gdzie żyjemy, z pomocą Boga w Dobrobycie i z coraz silniejszą Boską Miłością.

** Na przykład:

1, 2, 3, ból w...... ma zakończyć się i zapominam o nim!

1, 2, 3, przyczyna i pierwotna przyczyna bólu/choroby przekształca się w Światło!

Lub:

1, 2, 3, przyczyna i pierwotna przyczyna problemu ........ rozpuszcza się teraz, w mojej skrusze przed Ojcem!

1, 2, 3, wybacz Mi, Ojcze Niebiański, wszystko co zgrzeszono we wszystkich czasach!

1, 2, 3, kajam się z całego serca i duszy!

...... – każdy może kontynuować w ten sposób, jak serce mu podpowie.

 

105

 

JAM JEST twoją Wyższą Obecnością JAM JEST

ogarniam cię swoją Miłością

i jestem z tobą w każdej chwili,

w gotowości przyjść na pomoc,

kiedy mnie zawołasz.

Tak wiele Radości mi przynosisz,

gdy dziękujesz mi z całego serca

i posyłasz mi swoją Boską Miłość!

JAM JEST Błogosławię cię teraz:

niech błogosławiony będzie ten dzień dla ciebie,

pełen Boskiego Światła,

Mądrości, Mocy i Miłości,

Radości, Pokoju i Harmonii,

Boskie wzorce stwarzaj w swej twórczości dobroowocowej!

 

6 lipca 2015 r.

 

© Rosica Aweła

Do góry

Przejdź do "Praca duchowa"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net