Wiersze "Wskazówki na co dzień"

1-15   16-30   31-45   46-60   61-75   76-90   91-105   106-120   121-135   136-150

Drodzy Przyjaciele, zgodnie ze wskazówkami Pana Eliseji w Jego Przesłaniu z 25 marca 2013 roku po zwróceniu się do mojej Wyższej Obecności JAM JEST i do Elohim Apollo, aby udzielono mi pomocy w stworzeniu Boskiego wzorca, zaczęłam pisać wiersze, które są programem działania każdego z nas i którymi dzielę się z wami z całą swoją miłością do was.

Rosica Aweła

 

Ostateczna redakcja tekstu okaże się wkrótce.

121

Wyższa JAM JEST Obecność pomaga podczas 23 dnia,

by przetworzenia ujemnej karmy

całego następnego miesiąca dokonano w pełni

i człowiek był i czuł się następnie

oczyszczony, odnowiony i wyzwolony,

uporządkowany w Nowym Boskim Porządku.

Więc każdego miesiąca, gdy nadejdzie 23 dzień, byłoby dobrze,

aby każdy, kto chce, wezwał do pomocy swoją Wyższą JAM JEST Obecność

i jej kontrolę nad swoimi myślami, uczuciami, słowami i czynami przekazał.

 

23 lipca 2015 r.

122

Akceptuję Archanielską ochronę z Radością,

z Boską Miłością i Wdzięcznością największą.

Święty Archaniele Michale, wzywam Ciebie i aniołów Ochrony

na pomoc tu i teraz, i każdego dnia, i każdej nocy w nadchodzących czasach!

 

24 lipca 2015 r.

123

Czytać, czytać ponownie i stosować w życiu Naukę,

która jest nam z Góry dawana tu i teraz,

jest najbardziej zbawcze w tych czasach!

Im pełniej i dokładniej człowiek ją wykonuje,

tym bardziej jest on w jedności z Bogiem!

 

26 lipca 2015 r.

124

Dobrze dbać o siebie - powiedziano nam z Góry,

by zachować swoją ochronę,

całość swoich ciał

i czystość swojej Duszy.

Aby odnieść sukces w tym wszystkim,

musimy być w Radości

i stosować karma-jogę przez cały dzień,

pracując z najwyższą jakością i w maksymalnym skupieniu,

a także przestrzegać Boskie Przykazania i Prawa w całości –

z chęcią, z wdzięcznością do Ojca i błogosławiąc!

 

28 lipca 2015 r.

125

Kiedy wczesnym rankiem budzimy się w Radości

i natychmiast dziękujemy Ojcu za wczoraj, dziś i jutro,

włączamy się do Boskiego strumienia

i wtedy czas dla nas przebiega inaczej w ciągu dnia –

w sposób Bosko przysporzony, przyspieszony i przemnożony,

jeśli chodzi o przekształcenie

ujemnej karmy każdego z osobna!

 

Dziękuję Ci, Panie, za Łaskę!

Niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!

AMEN   TAKA DA BYDE   OM

 

30 lipca 2015 r.

126

Kiedy błyskawice i grzmoty

obficie leją się z nieba,

najlepiej jest podziękować

gorąco i z całego serca,

ponieważ wtedy przestrzeń jest oczyszczana

z wszelkiej ujemności,

a także wszystkie nasze niższe ciała,

poprzez Wielką Łaskę Ojca!

 

31 lipca 2015 r.

127

Czasami człowiek wpada w ciemność,

gdy odda się iluzorycznym rozkoszom

i zapomni o przyjemności życia w Radości,

kiedy jest w Bogu i w jedności

z Żywym Życiem na tej planecie,

i z całym Stworzeniem Ojca.

Dziękuję Ci, miły Ojcze Niebiański,

że znów przypomnisz nam o tym tu i teraz!

 

1 sierpnia 2015 r.

128

Jak to wspaniałe,

 

gdy człowiek przebywa w Boskim Świetle,

Mądrości, Sile i Miłości,

Radości, Pokoju i Harmonii,

 

gdy dociera do Dusz i serc swoich bliźnich,

którzy żyją w czystości –

rodzice, partner rodzinny i dzieci,

przyjaciele, koledzy i znajomi

i wszystkie inne Żywe Istoty,

 

i swoją Boską Miłość

wlewa potężnym strumieniem w nich,

aby przekazać im Radość,

która tryska z głębin jego własnej Duszy,

a także swoje Boskie cechy i cnoty,

kiedy i oni wszyscy mają do niego Boską Miłość

i radośnie dziękują mu za wszystko!

 

2 sierpnia 2015 r.

129

Byłoby dobrze, by każdy znajdował,

czym zajmować się przez cały dzień,

a cokolwiek robił, przynosi mu Radość,

jego Dusza śpiewa podczas pracy,

i praca jego daje dobre owoce,

i jest w Prawie Ojca.

Wtedy człowiek postępuje w Bogu,

łaska z Góry na niego schodzi

i on czuje się szczęśliwy,

a potem swoim szczęściem podlewa

wszystkie Żywe istoty!

 

3 sierpnia 2015 r.

130

Każdy Żywy człowiek musi być Czujny,

prosić, by udzielano mu z Góry pomocy

i gorąco dziękować za nią,

by każdego razu potrafił całkiem

unikać pułapek iluzji,

zachować swoją czystość

i pomnażać swoje dobre owoce

tu i teraz, i we wszystkich czasach!

 

5 sierpnia 2015 r.

131

Ten, kto chce, może pobłogosławić siebie rano w ten sposób:

 

Tak, jak róże w ogrodzie pięknie kwitną i delikatnie pachną,

tak samo wszystkie moje myśli, uczucia i słowa

rozkwitają dobroowocnie tego dnia

pod promieniami Boskiej świadomości,

która ciągłe prowadzi mnie w życiu,

i aby one pięknie pachniały, niosąc wibracje

Wyższych oktaw Światła!

 

6 sierpnia 2015 r.

132

Cudowne będzie, by każdy człowiek nauczył się

z Radością i łatwością milczeć jak najwięcej,

gdziekolwiek on jest,

i słyszeć, co mówią do niego

jego Wyższa JAM JEST Obecność,

jego Nauczyciel na planie subtelnym z Hierarchii Światła

i wszystkie Żywe istoty ze wszystkich planów Istnienia.

 

7 sierpnia 2015 r.

133

Zapomnij o minionych czasach,

ponieważ minęła możliwość, by one się powtórzyły

w przyspieszonych czasach przejściowych,

które przebiegają tu i teraz.

Zachowaj każdy erg swojej Boskiej energii,

i dobrze zastanów się, jak z niej korzystasz,

abyś miał wystarczająco,

kiedy najbardziej będziesz jej potrzebował!

 

8 sierpnia 2015 r.

134

Szybkość, odpowiedni czas/termin, precyzja, najwyższa jakość i samodyscyplina

potrzebne są do zastosowania Nauki udzielanej tu i teraz,

aby uczeń Hierarchii Światła pomyślnie mógł przejść

przez najwęższe odcinki Drogi w tych czasach!

 

9 sierpnia 2015 r.

135

Każdy uczeń Hierarchii Światła osiągnie sukcesy największe,

kiedy zrezygnuje ze swoich pragnień i całkowicie uda mu się od nich uwolnić,

przestanie myśleć, czego chce, i przestanie kierować swoją myśl ku materialności,

a zacznie chwalić Pana i swego Boga i przesyłać im wdzięczności,

oczyści świątynię swoją i udostępni ją im do przebywania przez wszystkie czasy!

 

10 sierpnia 2015 r.