Codzienne samodoskonalenie się

Umiłowany Saint Germain

13 lipca 2010 r.

Umiłowany Saint GermainJAM JEST Saint Germain.

Przychodzę dzisiaj przypomnieć wam, iż Pańska Łaska wykonywania „Duchowej praktyki Fioletowego ognia” wciąż działa, chociaż wybiórczo – tylko dla tych ludzi, którzy mogą przewodzić Boską energię, mają właściwy poziom czystości swoich ciał i zmierzają do zgłębiania i zastosowania w swoim życiu Boskich Praw i przestrzegania Boskich Przykazań.

Ta Boska Łaska przychodzi do was jako pomoc i środek do szybszego odpracowania waszej ujemnej karmy. Rezultat, jaki osiąga się dzięki regularnemu i jakościowemu wykonywaniu „Duchowej praktyki Fioletowego ognia”, w porównaniu z rezultatem normalnego odpracowywania ujemnej karmy jest taki, jak porównanie jazdy autostradą do jazdy polną drogą.

Jednak, żeby Łaska miała ten efekt, należy podczas wykonywania tej Duchowej praktyki być w pełni skupionym na tekście, który czytacie, i przepełnionym uczuciem Boskiej Miłości do Żywego Życia i bez jakichkolwiek postronnych myśli i uczuć. Powrócę do analogii drogi: kiedy jedziecie magistralą, to należy obserwować drogę, bez rozglądania się na boki, ponieważ wóz może zboczyć z niej i jest to o wiele bardziej niebezpieczne kiedy poruszacie się z wielką prędkością.

Zawsze możecie mnie wezwać przed czytaniem „Duchowej praktyki Fioletowego ognia” i poprosić o pomoc, żeby móc się skupić podczas całego waszego Służenia. Dobrze jest zawsze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy w duchowości jasno określić intencję, w której tę pracę rozpoczynacie: że wykonujecie ją dla dobra Żywego Życia i powinniście powiedzieć, do czego byście chcieli, żeby była wykorzystana wasza energia. I podziękujcie Bogu za tę możliwość, która jest wam dawana.

A kiedy zakończycie swoje codzienne Służenie – jakąkolwiek praktykę stosujecie – dobrze by było pozostać przez jakiś czas w ciszy i spokoju, w samotności, pogrążając się w głębię swojego serca i promieniując Radością, Pokojem i Boską Miłością do Żywego Życia we Wszechświecie.

Codzienne powtarzanie waszego Służenia wypracowuje takie duchowe cechy jak Stałość, Dążenie do celu, Samodyscyplina oraz pomaga gromadzić wasze skarby w Niebiosach, waszą dobrą karmę. Wprowadza was również w stan Równowagi i Harmonii, w rezonans z realnym światem Boga, którego należy doświadczyć w całej pełni choćby raz dziennie, aby posiąść wzorzec, który będziecie się starali zachować także w ciągu pozostałej części dnia. Należy powtarzać tę praktykę każdego dnia, dopóki stan błogiego spokoju stanie się waszym stałym wewnętrznym stanem, który utrzymujecie i emanujecie nim mimo okoliczności waszego życia i otoczenia.

Życzę sukcesów w waszej codziennej pracy nad własnym samodoskonaleniem się.

JAM JEST Saint Germain

© Rosica Aweła

do Przesłania


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net