Duchowa praktyka „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach”

 

Ta Duchowa praktyka była dana od Obecności Jedynego początkowo w ramach niektórych odpowiedzi na pytania, wysłane na stronę „Zjednoczenie” i opublikowanych w części „Nauka”. Ona się składa z 3 części, które mogą być praktykowane i samodzielnie – „Trzystopniowe pokajanie”, „Trzystopniowe Przebaczenie” i „Słowa Wdzięczności do Ojca Jedynego”. Najlepszy rezultat uzyskuje się jednak wtedy, gdy wszystkie trzy są robione jedna po drugiej w poniższej kolejności.

Trzystopniowe Pokajanie

1) Kajam się, Panie, z całego serca i duszy
za wszystko, co zgrzeszyłem/łam,
i że tak się stało ...
(opisuje się, co się stało).

2) Ja, … …(imię własne), wymagam, szczerze chcę i proszę
o przebaczenie i pomoc z Góry,
aby przestać tak już grzeszyć.

(W tym miejscu człowiek wymawia „Kajam się, miły Ojcze Jedyny” i zatrzymuje się na jakiś czas, aby pokajać się wewnątrz siebie – tyle, ile każdy sam poczuje, ile potrzebne jest mu w tym momencie).

3) Dziękuję Ci, miły Ojcze Jedyny, z całego serca i Duszy
za przebaczenie i za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

(wymawia się z największą Radością, z całego serca i duszy).

 

Trzystopniowe Wybaczenie

1) Panie, ja, … … (imię własne),
wybaczam mojej iluzorycznej części i/lub iluzorycznej części …!
(wymawia się imię innego człowieka lub ludzi, którzy są szkodliwi w jakiś sposób).
Wybaczam i wszystkim jego/ich pomagaczom, pomocnikom i podżegaczom
blue dotz jakiejkolwiek sieci iluzji oni są,
blue dotw jakimkolwiek stopniu oni są,
blue dotz jakiegokolwiek poziomu jeden za drugim działają wszyscy oni!
Wybaczam wszystkim innym bytom, które mają szkodliwe funkcje i z jakiejkolwiek sieci iluzji one są!
Wybaczam i stwórcom ich wszystkich!
Wybaczam im z całego serca i duszy wszystko, co zrobili szkodliwego dotychczas i co czynią w tym momencie, a także i wszystko szkodliwe, co ewentualnie będą próbowali robić w przyszłości!

2) Wybacz im i Ty, miły Ojcze Jedyny!

3) Dziękuję Ci, miły Ojcze Jedyny, z całego serca i Duszy!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

Słowa Wdzięczności do Ojca Jedynego

Dziękuję Ci, Panie, za wczoraj, dziś i jutro!
Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co się wydarza!
Dziękuję Ci, Panie, za wszystko teraz, zawsze i we wszystkich czasach!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

 

Informacje odnośnie Duchowej praktyki „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopniach” jako całości lub odnośnie jakiejś z 3 jej części można znaleźć w „Pytaniach i odpowiedziach” w części „Nauka” na stronie „Zjednoczenie”:

23. Rezygnacja z przemocy i Trzystopniowe Wybaczenie
37. Kiedy człowiek przyjmuje obcą karmę
38. Moment, w którym karma wychodzi do odpracowania
44. Co robić, gdy ktoś poczuje coś złego podczas wykonywania Praktyki duchowej „Przebaczaniе”
48. Kiedy Wybaczenie zostało wykonane jakościowo
52. bral tłumaczenia
55. Kiedy zwierzę uderzy w auto – 3-stopniowe Pokajanie i 3 warunki bezpiecznej podróży
58. Wyzwolenie z cudzej obecności w myślach i uczuciach
62. Trzystopniowe Przebaczenie sobie samemu
63. Osiągnięcie określonego procentowego progu odpracowanej karmy
64. Odzyskanie energii zabranej przez członków własnej rodziny
73. Redukowanie iluzorycznej części
74. Pomagacze, pomocnicy i podżegacze
76. Na 100% w sieci Światła
78. Klucz do osiągnięcia karmicznej czystości i Jak zrozumieć, że robimy coś grzesznego
80. Dodatek do "Trzystopniowego Przebaczenia" Czy jest różnica w wymawianiu pierwszego stopnia przebaczenia w odniesieniu do ludzi, którzy są w sieci Światła a do tych, z różnych sieci iluzji?
86. Powrót do sieci Światła

 

© Rosica Aweła

ściągnij

do Praca w duchowości


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net