Początek każdej pracy w Duchowości

 

 

Każda praca w Duchowości może przynieść dużą korzyść, kiedy wykonywana jest prawidłowo.
Aby człowiek przygotował się do niej i by jej moc przemnożyła się Boskim sposobem,
dobrze jest na samym początku powiedzieć:

 

W imię Ojca-Matki, Syna i Ducha Świętego,

w imię Nowego Porządku Złotego Wieku,

w imię Boskiego:

Światła,

Mądrości, Siły i Miłości,

Radości, Pokoju i Harmonii,

Panie, ja … ... (imiona) rozpoczynam swoje Służenie*

i wzywam moją Wyższą Obecność JAM JEST,

mojego Ojca Niebiańskiego Pana Alfę

i Obecność Jedynego Pana Boga Twórcę i Stwórcę Niebios,

jeśli taka jest Wasza Wola,

pomagajcie mi podczas mojego Służenia tu i teraz,

które wykonuję na rzecz Żywego Życia,

i włączcie się do mojego Służenia,

aby ono było dobroowocne z Pańskiego punktu widzenia i przemnożył się jego wynik,

i wzywam Was zawsze pomagać mi,

kiedy potrzebuję pomocy,

nawet jeśli zapominam wezwać Was na pomoc!

I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!

AMEN   TAKA DA BYDE   OM

Dziękuję Tobie, miła moja Wyższa Obecność JAM JEST za pomoc!

Dziękuję Tobie, Panie Alfa, za pomoc!

Dziękuję Tobie, miły Ojcze Jedyny, za pomoc!

Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

linia

* Służenie, Praktykę Duchową, Pracę w Duchowości – każdy może wymawiać to jak zechce, na przykład, można powiedzieć to konkretnie tak: „Zaczynam moje Pierwsze poranne Służenie”, „Zaczynam Medytację Ziemi”, „Zaczynam czytanie Przesłania ...” itd.

 

© Rosica Aweła

 

ściągnij


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net