Pytanie i odpowiedź 99

Trakowie i Żydzi
Część 6

Pytania na temat „Trakowie i Żydzi” i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego 19 lutego 2018 roku

 

Pytanie 1: Miły Ojcze Jedyny, czy to oznacza, że przewidywałeś dla narodu żydowskiego stanie się narodem szóstej korzennej ludzkiej rasy? (patrz Pytanie i odpowiedź 98)

Odpowiedź: Tak jest, gdyby stało się to, co Ja dla nich zaplanowałem, a oni potrafili podążać za Moim Zamysłem do końca.

 

Pytanie 2: Nauczyciel Petr Dynow (Beinsa Douno) powiedział, że naród słowiański jest narodem szóstej korzennej rasy, czy tak jest?

Odpowiedź: Tak, słusznie to powiedział, ponieważ „Słowianie” to nowe imię Traków. Imię zmieniono im z czasem, a piśmiennictwo zlikwidowano przez niektóre inne narody. Żydzi zabierali ziemie tym Trakom, którzy nazywali się Filistynami po tym, jak Mojżesz wyszedł z wcielenia. W ten sposób Żydzi pozbawili ich możliwości wykonania Misji, którą zaplanowałem dla Traków jako narodu:
oni są tymi, którzy stopniowo przyjmują na siebie karmę ludzkości, pomagają w oczyszczeniu jej i stopniowo przygotować się do wejścia do szóstej rasy,
i oni są tymi, którzy troszczą się również o czystość Matki Ziemi, żyjąc w zjednoczeniu z Żywym Życiem na tej planecie.

Po tym wszystkim, co się wydarzyło i Żydzi osiedlili się na ziemi Traków i w ich domach, oni (Żydzi) automatycznie przejęli ich pracę, którą im powierzyłem, aby wykonywali na tej ziemi!

W ten sposób Żydzi sami zrezygnowali z Misji, którą dla nich wyznaczyłem. Stała się ona Misją Traków – tego narodu, który Żydzi wyparli z miejsca, które JAM JEST Obecność Jedynego wyznaczyłem im dla służenia Mi. I Trakowie osiedlili się na ziemiach na północ od dzisiejszej Turcji i na całym półwyspie Bałkańskim po morze Północne, a również na zachód i na wschód.

Stopniowo, z czasem Traków zaczęto nazywać Słowianami. I ten naród przejął Misję, pierwotnie wyznaczoną dla narodu żydowskiego. Cierpienia oczyszczały go bardzo mocno przez wszystkie czasy. Tak się dzieje i dotychczas. I ten naród (Trakowie) stał się narodem szóstej korzennej rasy. Ci z nich, którzy są gotowi i wystarczająco oczyszczeni, już zamieszkują ziemię i świat Nowego Porządku i są gotowi z radością przywitać każdego, kto zdoła przygotować się do wejścia do tego świata.

Tak, dla Mnie wszystkie dzisiejsze słowiańskie narody są jednym narodem – narodem szóstej korzennej rasy. I on już zaczął zamieszkiwać wyznaczoną mu przeze Mnie Nową ziemię – Ziemię Nowego Porządku.

I od momentu, kiedy to się stało, każdy człowiek na tej planecie z Żywą i wystarczająco czystą Duszą, po zakończeniu bieżącego wcielenia w tym materialnym świecie, wejdzie w nowe wcielenie do nowego, z bardziej wysokimi energiami i wibracjami, świata Nowego Porządku.

Do tego zaś materialnego świata teraz we wcielenie przychodzą wszystkie dusze o najniższym poziomie energii i wibracji i najbardziej karmicznie obciążone, aby dostać szansę w przyśpieszonym tempie i szturmem maksymalnie, na ile to jest możliwe, oczyścić się karmicznie.

Również wszelakie byty z różnych sieci iluzji dostały pozwolenie na wchodzenie we wcielenie w ludzkich ciałach, aby oczyściły się Niebiosa. Aby z ich obecności oczyściły się wszystkie warstwy i poziomy subtelnego planu.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

Ciąg dalszych pytań i odpowiedzi nastąpi.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net