Pan Alfa

6 stycznia 2011 r.

Pan AlfaJAM JEST Alfa, wasz Ojciec Niebiański.

Przychodzę udzielić swoich zaleceń odnośnie tego, jak macie żyć w tym roku, żeby było wam dobrze i żebyście mogli skutecznie kontynuować swój rozwój.

Przebywajcie w pozytywnym milczeniu, w równowadze i harmonii, żeby nie oddawać poprzez swoje myśli, uczucia i słowa swojej Boskiej energii do świata iluzji.

Dziękujcie nieustannie – i w myślach, i na głos – Bogu za każdą rzecz w swoim życiu, za to, gdzie jesteście, za to, co jest.

Dziękujcie z radością!

Wymagajcie, szczerze pragnijcie i proście nieustannie Istoty Światła o pomoc – budząc się rano, w ciągu dnia i przed zaśnięciem wieczorem!

Równoważcie swoje energie:
blue dotpoprzez Wdzięczność, przejawiając ją w świecie duchowym, jak i w świecie materialnym;
blue dotpoprzez pracę, pracując i lewą, i prawą ręką;
blue dotpoprzez jedzenie, wodę, powietrze, słońce, surowe owoce, warzywa i orzechy, gotowane warzywa i chleb.

Ponieważ to was poprowadzi ku Miłości i Mądrości.

Wzmacniajcie swoją Wiarę! Swoje wątpliwości wobec Boga odpędzajcie jak najdalej, natychmiast, jak się pojawią.

JAM JEST Alfa, z całą Ojcowską Miłością do wszystkich was.

 

 

Gdy przyjęłam te zalecenia, podziękowałam i uświadomiłam sobie, że w tym 2011 r., który już się rozpoczął, nastał już czas na stopniowe i całkowite przejście na pokarm roślinny. Oraz że będzie nam dana cala możliwa pomoc, żebyśmy osiągnęli sukces w tym poczynaniu, jeśli jej wymagamy, szczerze chcemy i poprosimy o nią. Nieustające podniesienie wibracji planety i nowe energie, które ją już zalewają, pomogą nam skutecznie dostroić się do wszystkich zmian. Pomoże nam nie tylko całkowite przejście na pokarm roślinny, lecz także wykonanie wszystkich tych zaleceń udzielonych przez naszego Ojca Niebiańskiego.

Uświadomiłam sobie również, że jest to program działania, którego wykonanie da nam szansę pomyślnie kontynuować swoją ewolucję – tym, którzy tego zechcą.

Jednego z następnych dni, podczas gdy patrzyłam na wschód słońca, będąc na łonie natury, dano mi było też zrozumieć znaczenie kolejności, w jakiej wymieniono 8 rodzajów żywności:

1. Woda. Na początku dnia, po przebudzeniu się, najpierw pije się wodę – najlepiej źródlaną, nie mineralną, im więcej, tym lepiej, żeby odprowadzić na zewnątrz wszystko, co nie jest nam potrzebne, po pracy wszystkich układów podczas nocnego snu. Woda jest naszym pierwszym posiłkiem w rozpoczynającym się dniu. A gdy przed piciem woda zostanie oczyszczona i naenergetyzowana za pomocą wezwania udzielonego przez Pan Sziwę *, wtedy ona staje się pokarmem dla wszystkich naszych ciał. Woda jest także pokarmem, który należy bardzo obficie przyjmować w ciągu całego dnia oprócz czasu, kiedy pożywiamy się pozostałymi 5 rodzajami żywności oraz potem kiedy trawimy.

2. Powietrze – żeby stało się pokarmem wszystkich naszych ciał w ciągu całej doby, konieczne jest wyjść na zewnątrz i wykonać ćwiczenie oddechowe**, gdy robi się widno, dokładnie przed wschodem słońca, wchłaniając pranę i dziękując naszemu Stwórcy.
Ćwiczenie oddechowe było dane nam przez naszych Nauczycieli Niebiańskich rok temu jako odpowiedź na zadane pytanie: „Co należy robić, żeby czuć się dobrze w warunkach przemian, które się odbędą, oraz żeby polepszyć jakość naszej codziennej pracy w duchowości oraz żeby pomóc naszemu podążaniu Drogą tak, żeby stawać się coraz bardziej pożytecznymi dla Całego Stworzenia”. Zaleca się, żeby to ćwiczenie wykonywać, gdy jesteśmy wśród przyrody, daleko od zaludnionych miejsc.
Kilka dni temu podczas robienia ćwiczenia oddechowego uświadomiłam sobie, że jest ono związane z podstawową formułą –postulatem Zjednoczenia: „AMEN   TAKA DA BYDE   OM   ” Dano mi zrozumieć, że jeśli formułę tę wymawiać w umyśle podczas oddechu, siła tego ćwiczenia wzrasta. Ćwiczenie to jest również zastosowaniem Nauki o Wdzięczności, to również prowadzi do zwielokrotnienia jego efektu. Kiedy ćwiczenie wykonuje się przy wschodzie Słońca, staje się ono ważną składową naszego życia, ponieważ poprzez nie skuteczniej wchłaniamy pranę – pokarm, który karmi wszystkie nasze niższe ciała, całą naszą istotę.

3. Słońce – patrząc na wschodzące słońce, przyjmujemy energię Umiłowanego Heliosa, która też karmi wszystkie nasze ciała i zestraja nas z kosmicznym rytmem, z którym nasza planeta stanowi jedność.

Pozostałe 5 pokarmów zapewnia nam matka Ziemia – wszystkie rodzaje surowych i suszonych owoców, warzyw, orzechów i innych nasion (np. pestki), warzyw do gotowania i chleb. Kiedy zaczniemy wyliczać te 5 rodzajów pokarmów, rozumiemy, jak obficie jesteśmy obdarowani przez naszego Ojca. Kolejność, w jakiej wyliczone są te pokarmy, również nie jest przypadkowa. Wskazuje ona, kiedy i czym się posilać. Najpierw surowe owoce – najlepiej według sezonu – i te gatunki, które rodzi ziemia tam, gdzie żyjemy – są one naszym śniadaniem i zapewniają nam wszystko, co jest potrzebne do pierwszej części dnia. Następnie obiad z surowych warzyw – obfita warzywna sałata, znów według sezonu, i trochę później surowe orzechy oraz wszystkie kasze: owsiana, jaglana, żytnia, jęczmienna, z pszenicy, manna, gryczana, ... Takie śniadanie i obiad pozwalają nam zachowywać w ciągu dnia rześkość i pracowitość. I na końcu – kolacja z gotowanych warzyw (biała fasola, zielona fasola szparagowa, groch, soczewica, soja, kukurydza, gryka, ziemniaki, ryż…) i chleb – ten ostatni pokarm będzie przyswojony i przetrawiony przez organizm w końcu dnia i w nocy, gdy nasz mózg odpoczywa.

Gdy zaczniemy żywić się pełnowartościowo zgodnie ze wskazanym sposobem, stosując te 8 rodzajów pokarmów, błogosławiąc jedzenie i dziękując za nie ***, wtedy naprawdę zrozumiemy, jak z niewielkiej ilości pokarmu będziemy bardzo syci i jak dobrze będziemy się czuli. Wtedy nasza fizyczna świątynia będzie zdrowa, nasze myśli i uczucia będą wywyższone i przejrzymy realny świat Boga.

Powinniśmy znów przypomnieć sobie tę starożytną wiedzę o życiu w jedności i harmonii ze wszystkimi żywiołami – wodą, powietrzem, ogniem i ziemią i zacząć ją stosować w całej pełni teraz, podczas zmiany kosmicznych cykli.

 

Odnośnie zalecenia Pana Alfy do równoważenia swoich energii:

1. Poprzez wdzięczność – oddając ją w duchowości, jak i w materialności, zapewniamy sobie w ten sposób możliwość rozumienia danej nam Nauki oraz możliwość otrzymania pomocy w jej zastosowaniu, nie naruszając strumienia energetycznego pomiędzy nami a Istotami Światła.

2. Poprzez pracę – pracując i wykonując wszelkie działania obiema rękoma, rozwijając i wykorzystując w ten sposób obie półkule mózgu. Poza tym zalecenie to, dane dokładnie w tej postaci: «pracując lewą i prawą ręką», oznacza starać się zachować równowagę pomiędzy tym, co z jednej strony chcemy dostać, a tym, co realnie dostajemy, i z drugiej strony tym, co oddajemy.

3. Poprzez żywność, która została nam wskazana, przyjmując ją z wszystkich czterech żywiołów.

Wszystko to w swojej całości naprawdę doprowadzi nas do osiągnięcia Boskiej Miłości i Boskiej Mądrości, żeby przeobrazić się z człowieka-zwierzęcia w Bogo-człowieka, jednocząc świadomość Buddy z Chrystusową świadomością w jedną całość i tworząc w jedności z Bogiem i zgodnie z Planem Pana Boga Stwórcy i Twórcy Niebios swoją własną przyszłość. Przyszłość całej ludzkości.

I na koniec odnośnie ostatniego zalecenia: „Wzmacniajcie swoją Wiarę! Swoje wątpliwości wobec Boga odpędzajcie jak najdalej, natychmiast, gdy się pojawią.” Dobrze by było częściej odmawiać z całego swojego serca modlitwę „Symbol Wiary”****. Jest ona potężnym środkiem do wzmocnienia Wiary i oprócz wszystkiego innego, co w niej jest założone, pomaga w utwierdzeniu uświadomienia sprawiedliwości Boskiego Prawa i konieczności z Pokorą podporządkowania się Mądrości tego prawa. Ponieważ wszystko, co przydarza się nam teraz, i wszystko, co będzie się wydarzało, jest następstwem tego, co robiliśmy dotychczas i co dalej robimy w chwili obecnej – każdy z nas pojedynczo oraz ludzkość tej planety jako całość. Wzmacnianie Wiary, przyjmowanie wszystkiego, co się wydarza z pokorą i wdzięcznością, zachowując przy tym swoje Pozytywne nastawienie, Równowagę i Harmonię jest zbawienne dla naszych Dusz.

Pan Alfa, nasz Ojciec Niebiański, zlecił mi napisać te wyjaśnienia i ja z całego serca dziękuję Jemu za pomoc, którą mi okazano, by dokonać tej pracy.

blue line

* Patrz w Praca duchowa, Wezwania, wezwanie Pana Sziwy z 5 września 2010 r. do oczyszczania i naenergetyzowania wody.

** Patrz opisanie ćwiczenia oddechowego.

*** Patrz przesłanie Jana Umiłowanego z 23 grudnia 2010 r.

**** Patrz w Praca duchowa, Modlitwy.

 

© Rosica Aweła

do "Wskazówki"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net