Obecność Jedynego

8 października 2011 r.

Obecność JedynegoBłogosławię was, dzieci Światła! I daję wam następującą wskazówkę.

Każdy nowy dzień, od razu po obudzeniu się, możecie rozpocząć wysyłaniem swojej Miłości do wszystkich poprzez następujące słowa:

Kocham Cię, miły Ojcze Niebiański!
Kocham Cię, Umiłowany Nauczycielu mój na planie subtelnym z Hierarchii Światła!
Kocham Cię, moja miła Wyższa Obecności JAM JEST!
Kocham Was wszystkich, mili bracia i siostry w Wyższych oktawach –
Wzniesieni Nauczyciele Niebiańscy z Hierarchii Światła!
Kocham Was wszystkich, aniołowie z całej Anielskiej Hierarchii Światła!
Kocham Was wszystkie, elementale tu na Ziemi!
Kocham Cię, Matko Ziemio!
Kocham Was wszystkie, Żywe istoty – mieszkańcy wszystkich królestw Ziemi na wszystkich planach Bytu!
Przesyłam wszystkim Wam moją najczystszą Boską Miłość
i Dziękuję Wam, że jesteśmy jedną całością!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Tobie, Obecności Jedynego Pana Boga Twórcy i Stwórcy Niebios,
za to Słowo-formułę i pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

A gdy wstaniecie z łóżka, podziękujcie swoim rodzicom, że stworzyli was i ciało wam dali w tym świecie, abyście przyszli w to swoje wcielenie. Swoją Miłość do nich skierujcie, pomocy tego dnia poproście, by wam udzielili, oraz swojego Błogosławieństwa!

Przesyłajcie każdego ranka swoim rodzicom Wdzięczność i Miłość bez względu, czy są oni we wcieleniu, czy nie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Wskazówki"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net