Błogosławieństwo

Obecność Jedynego

01 stycznia 2013 roku

Obecność JedynegoJAM JEST Obecność Jedynego.

Przyszedłem dziś na początku waszego Nowego Roku, aby dać Swoje Błogosławieństwo dla ziemskiej ludzkości.

Bądźcie Mądrzy i Kochający, trwajcie w Radości i wzmacniajcie swoją Wiarę i Zapał podążania na przód w górę Drogą, zaplanowaną przeze Mnie.

Proście, a będzie wam dana cała możliwa pomoc od Istot Światła. Całe Niebiosa są z wami!

JAM JEST Błogosławię was teraz: Idźcie i bądźcie bez grzechu!

JAM JEST Obecność Jedynego

OM

 

© Rosica Aweła

do "Wskazówki"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net