Nadzwyczajne Wytyczne

Pan Sziwa

9 lipca 2014 r.

Pan SziwaJAM JEST Sziwa!

I JAM JEST przyszedłem powiedzieć z całą powagą o powstałej sytuacji co następuje:

W przesłaniach odebranych przez poprzedniego naszego Posłannika w okresie od 20 do 29 czerwca 2014 r. jest poważna ingerencja sił iluzji.

Z pełną odpowiedzialnością oświadczam wam, że w tym cyklu przesłań siły iluzji wykorzystują nasze imiona – imiona Wzniesionych Istot Światła z Niebiańskiej Hierarchii Światła i udzielają tych przesłań w naszym imieniu.

Ten proces ingerencji rozpoczął się, od kiedy jej płaszcz Posłannika Wielkiego Białego Bractwa został automatycznie wyłączony, po tym, jak odmówiła zaakceptowania i uznania naszego Posłannika Rosicy Aweły.

Od tamtej chwili w przesłaniach odbieranych przez nią wzrasta procent ingerencji sił iluzji, co zauważyło i odczuło wielu z was.

Ostatnio procent ten znacznie wzrósł, aż do stopnia, że niektóre z przesłań pochodziły całkowicie od sił iluzji.

Każdy, kto czytał te przesłania, mógłby, jeśli chce, rozpocząć oglądanie Obrazów-Przesłań, które nasz Posłannik Rosica Aweła zaczęła odbierać specjalnie w tym celu – są one udzielane jako pomoc dla dusz tych, którzy obciążyli się ujemną energetyką tych przesłań i szkodliwymi programami wprowadzonymi w ich tekst, a także między wierszami.

Brak czasu na czekanie, bo widzimy, że wiele Jasnych dusz zastało skrzywdzonych.

Ważąc uważnie korzyści i szkody z tego ogłoszenia, na nadzwyczajnej sesji Rady Karmicznej planety Ziemia podjęto decyzję, aby ogłosić tę smutną wiadomość. A także podjąć dodatkowe środki w celu maksymalnego zmniejszenia szkód, o tych środkach będziecie powiadomieni później.*

JAM JEST Sziwa zechciałem ogłosić wam tę decyzję, ponieważ jako Nauczyciel poprzedniego Posłannika JAM JEST odpowiedzialny zadbać o poszkodowanych.

Udzielam wam swojego Błogosławieństwa i wkładam w nie Swoją Siłę i Moc, aby zniszczyć i przekształcić wszystko, co ujemne i iluzoryczne, w Boskie Światło!

Błogosławię wszystkich, którzy przeczytali przesłania z ostatnich kilku cykli przesłań odebranych przez poprzedniego naszego Posłannika, aby całkowicie przekształciło się w Światło wszystko to ujemne i iluzoryczne w ich czterech niższych ciałach, co zostało odebrane poprzez czytanie tych przesłań! JAM JEST Sziwa. OM

Na zakończenie wzywam was do jak najszybszego rozpowszechnienia tej mojej Wskazówki wśród was, wśród tych, których to dotyczy, aby pomoc dostało jak najwięcej dusz.

Wzywam was do maksymalnego wsparcia naszego Posłannika Rosicy Aweły, abyśmy byli w stanie pomagać wam poprzez nią coraz więcej w chwili, gdy potrzebujecie pomocy i prosicie o nią, a także wtedy, gdy jest na to przydzielona specjalna Boska Łaska, mimo że zapomnieliście poprosić o pomoc, ale jej potrzebujecie!

Bylibyśmy radzi, jeślibyście zechcieli współpracować z nami w zakresie tego, co wam właśnie wskazałem.

Także chcę przypomnieć, abyście nie osądzali naszego poprzedniego Posłannika z Rosji, lecz byli pełni wobec niej uczucia Wdzięczności i Boskiej Miłości! Ponieważ ona dokonała świetnej roboty! Ponadto, przyjęła na siebie znaczne obciążenie i ataki sił iluzji i dostała znacznie mniej ze spodziewanego wsparcia od ludzi, którzy specjalnie przyszli w to swoje wcielenie, aby ją wesprzeć!

Jest to wielkie ryzyko, na jakie są wystawiani nasi Posłannicy, gdy przychodzą we wcielenie, aby pomagać tym, w których płonie Ogień Żywego Życia.

Teraz od was wszystkich zależy, jak długo będzie skuteczny nasz obecny Posłannik Rosica Aweła.

JAM JEST Sziwa, niszczyciel wszystkiego, co iluzoryczne i co przeszkadza w realizacji Boskiego Zamysłu, i przekształcający wszystko, co iluzoryczne, w Światło!

 

 

Pomoc z Góry

Zalecenie jest takie: każdy, kto czuje, że potrzebuje pomocy, niech ogląda każdego dnia wszystkie Przesłania-Obrazy tyle razy w ciągu dnia i tak długo, ile sam odczuwa, że dobrze jest mu to robić.

Przesłania-Obrazy należy oglądać w spokoju, bez obcych ludzi dookoła, robiących w tym samym czasie co innego. Należy oglądać je z Wdzięcznością i Boską Miłością do Sił Światła z Wyższych Niebiańskich oktaw za pomoc, jaką udzielają w tej chwili.

 

картина

 

RA 8 lipiec 2014 r.

Ściągnij obraz

 

 

картина

 

RA 12 юли 2014 г.

Ściągnij obraz

 

 

картина

 

RA 12 юли 2014 г.

Ściągnij obraz

(obrazy pokazują się większe gdy kliknie się lewym kławiszem myszy na nich)

 

 

blue line

* Wezwanie do odmawiania przez osoby, które czytały przesłania czerwcowego cyklu 2014 r., odebranego przez poprzedniego Posłannika. Wezwanie odmawia się przed czytaniem Przesłania z cyklu rozpoczętego 18 lipca 2014r., odebranego przez Rosicę Awełę.

Panie, ja ...... (imię własne) wzywam moją Wyższą Obecność JAM JEST
i wzywam mojego Nauczyciela na planie subtelnym z Hierarchii Świata,
i wzywam ...... (imię Mistrza, który udzielił Przesłania i które będzie czytane) do mojej świątyni,
i wymagam, szczerze chcę i proszę o Boską pomoc,
aby całkiem przetworzyć w Światło
wszystkie ujemne energie i szkodliwe programy w moich ciałach,
otrzymane podczas czytania przesłania z ...... (data).
za co dziękuję!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję mojej Wyższej JAM JEST Obecności,
dziękuję mojemu Nauczycielowi na planie subtelnym z Hierarchii Światła,
dziękuję Ci . . . (Mistrz, którzy udzielił Przesłania) za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

 

© Rosica Aweła

do "Wskazówki"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net