Błogosławieństwo

Obecność Jedynego

Obecność JedynegoMoje drogie dzieci Światła,

Szczęśliwego nowego 2015 roku, aby dał on Dobre owoce i aby wasz tryb życia stał się Boskim Wzorcem!

Światło i Miłość, Radość, Pokój i Harmonia niech napełniają wasze dusze i niech Ogień Żywego Życia w nich płonie obficie!

Pomyślnie i z łatwością niech przebiegają procesy przetwarzania ujemnej karmy, transformacji waszych ciał i wasze dostrojenie się do zmian na planecie Ziemia!

JAM JEST Obecność Jedynego Błogosławię was teraz!

AMEN   TAKA DA BYDE   OM

 

Wskazówka

Na nowym energetycznym i wibracyjnym poziomie planety mogą czuć się szczęśliwi i mogą być zdrowi ci, którzy dużo pracują i są w radości, dopóki to robią.

Ciągła, najwyższej jakości praca dająca dobre owoce i dokonywana w pozytywnym nastroju z wdzięcznością i błogosławieniem na ustach jest kołem ratunkowym dla was wszystkich tu i teraz, w tych czasach.

A także wykonywanie:
blue dotDuchowej praktyki "Skrucha i Przebaczenie", składającej się z "Duchowej praktyki dwunastu ukłonów" i "Przebaczenie z bliźnim",
blue dotDuchowej praktyki "Praca nad mową dla jej przekształcenia w Słowo" i
blue dotścisłej kontroli zarówno waszych własnych myśli i uczuć, jak i tych, które siły iluzji próbują wprowadzać w was poprzez waszą iluzoryczną część, wasze ego, celem, abyście odbierali je jako własne! Wszystkie wasze myśli i uczucia powinny być zgodne z Boskimi Prawami, a te iluzoryczne abyście odsyłali daleko, bez zwracania na nie uwagi i natychmiast zastępowali je takimi, które pochodzą od Boga i które sprawiają, że waszej duszy jest lekko i radośnie!

Moje drogie dzieci, dla was zbawcze jest odbieranie i zastosowanie Wiedzy, zawartej w Nauce, której udzielamy w tych czasach poprzez naszego Posłannika Rosicę Awełę, na wszystkich poziomach, abyście byli skuteczni we wszystkim, co wam powiedziałem, co jest dla was ważne teraz, w każdym dniu waszego nowego 2015 roku!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

1 stycznia 2015 roku

 

© Rosica Aweła

do "Wskazówki"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net