Wskazówka dla wszystkich dzieci Światła,
wcielonych obecnie na Ziemi,
które zachowały swoją Czystość
i są częścią Żywego Życia na tej planecie

1 stycznia 2017 roku

 

Obecność JedynegoSzczęśliwego Nowego Roku 2017!

Bądźcie w Radości! Jest ona kluczowa dla ocalenia Duszy w czasach przejściowych.

Wszystko, co się dzieje, wydarza się za Moim dopuszczeniem.

Kto by wam czego nie wyrządzał, to najlepiej jest:

blue dotabyście przebaczyli z całego serca i duszy;

blue dotpoprosili Mnie – abym JAM JEST Obecność Jedynego także przebaczył;

blue doti dziękowali Mi z całego serca i duszy.

Wtedy zło obraca się w Dobro, a ciemność – w Światło. A im więcej i z całego serca przebaczacie, prosicie Mnie i JAM JEST o przebaczenie i dziękujecie Mi, tym więcej zła obraca się w coraz większe Dobro, a ciemność – w coraz większe Światło!

To jest wasze największe i najważniejsze służenie i praca w duchowości teraz, w tych czasach.

JAM JEST Obecność Jedynego błogosławię was, abyście byli wyjątkowo skuteczni w tym służeniu i byli wyjątkowo uważni, gdy otwieracie się do Boga, aby udało się wam zachować swoją Czystość.

Przestrzeganie Pięciu Reguł-Wskazówek jest kwestią życia dla każdej Żywej Duszy w tych czasach.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Wskazówki"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net