Помощ за преобразуването на вашите отрицателни кармични записи и на вашата илюзорна част*

Господ Сурия

23 юли 2010 г.

АЗ СЪМ Сурия.

Днес, на 23-то число от месец юли, аз дойдох чрез нашия Посланик в България и моето желание е да ви дам конкретни указания, за да ви е по-лесно да се разделите с вашите отрицателни кармични записи и с вашата илюзорна част. Понеже това е основното, към което трябва да насочите своя устрем и своите желания и постигането на което би ви осигурило преминаването на ново ниво на съзнанието и влизането в Новия Свят, който ви очаква, и животът ви в Нов Ред според повелите на Закона на Отца.

Възползвайте се максимално на 23-то число всеки месец от възможността, която ви е дадена за преобразуване на вашата отрицателна карма за целия следващ месец. Тя продължава своето действие благодарение на Милостта на Небесата към вас.

Колкото и време да отделите за духовна работа в този ден, би ви било от полза. Всеки месец на 23-то число бихте могли дори да се отдадете изцяло в Служение на Бога и на Отца. Аз бих ви посъветвал в този ден да бъдете извън населените места, сред природата и да се постараете да приложите конкретните препоръки за приложение на нашето Учение, които ви се дават от Възнесените Същества на Светлината**.

Днес ви дарявам още един спомагателен инструмент.

Който желае, може да ми пише писмо на всяко 23-то число, в което да ме помоли и да поиска помощ през целия следващ месец за преобразуването на своята илюзорна част, на своето его. И аз ще имам възможността да направя това, което е нужно. (Действието на тази Господна Милост приключи през 2017 г. – виж забележката под линия с една звездичка.)

Вече сме ви казвали как се пишат писмата до нас. Първо, благодарите за възможността, която ви се дава. После, когато пишете писмото, излагате своето искане, след което заявявате какво задължение поемате, за да ви се помогне, понеже така повелява Законът – да дадете, за да можете да получите това, което ви се дава. Накрая изгаряте писмото, призовавайки ангелите-вестоносци да го доставят на този, до когото е адресирано.

Искам да ви напомня, че вместо да поемате задължение, което е много голямо, изисква много време и ви натоварва повече, отколкото можете да отработите всеки ден, и вместо да започнете да пропускате да го правите редовно и това да създава напрежение у вас, много по-добре е да поемете задължение да правите дори нещо много малко, но да го правите постоянно, от все сърце и то да ви носи радост. Например всеки ден да отправяте своята Божествена Любов, макар и с няколко думи, в молитва, с призив, или дори с 1 поклон, в стих или в песен, а може и в рисунка, която да посветите на това Същество на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината, до което сте писали писмо и сте го помолили да ви помага за каквото имате нужда. Може и всеки ден да е различно. Важното е в това време, което ще посветите за изпълнение на поетото задължение, да пребивавате на най-високото възможно за вас ниво на вибрации, след като предварително сте се постарали да успокоите вашето съзнание и да го откъснете от обкръжаващата ви илюзия.

АЗ СЪМ Сурия

 

Бележка на Росица Авела:

Господ Сурия ми предаде и своята мисъл, че прилагането от нас на дело в ежедневието на всички конкретни препоръки, които се дават сега, е един постоянен процес на взаимодействие със Силите на Светлината и обучение, и изкачване нагоре по стъпалата на духовното развитие. Целта е все повече да се откъсваме от света на илюзията и да пребиваваме в реалния свят на Бога и докато сме в илюзията, да свикнем да държим съзнанието си максимално извисено.

 

blue line

* Бележка на Росица Авела: На 17 януари 2017 г. Присъствие на Единния оповести, че приключи действието на Милостта да се обръщаме на всяко 23-то число от месеца в писмо до Господ Сурия с молба да ни помогне за преобразуването на собствената ни илюзорната част. Указанията как се пише и отправя писмо до Кармичното Ръководство на планетата Земя, а също и индивидуално до някое Възнесено същество на Светлината, остават в сила, като се съобрази изпълнението на поетите задължения по отношение на отправянето на благодарността с указаното от Присъствие на Единния само на кого да благодарим.

** Включително и 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена.