Благославянето – кратко Учение

Госпо́дна Атина Палада

27 ноември 2010 г.
Обновено от Госпо́дна Атина Палада на 10 януари 2021 г.

АС СЪМ Атина Палада.

Много е радостно, когато майките на някои от вас приемат и подкрепят нашето Учение, което четете и се стремите да прилагате в своя живот. Приемат и Служенията, които правите, и дори се включват в тях.

Когато ви е даден Майчин Благослов, това ви отваря достъпа до много по-бърс растеж и напредък по Пътя на Духовното усъвършенстване. Освен това Майчиният благослов се връща обратно, приумножен от Силите на Светлината, към вашите майки и ги чисти, и им помага и в тяхното придвижване напред по Пътя. Ясно ви е вече поради каква причина е от исключителна важност и вие на свой ред да благославяте своите деца.

Така е и при всички други отношения между хората – между съпруг и съпруга, началник и подчинен, учител и ученик, между приятели, между колеги… и когато благославяте всеки човек, който е от и в Светлинната мрежа. Това е многостранно Добро, понеже когато помогнете на човека чрес своя благослов, помагате все едно и на всички други, които са във връска с него и са от и в Светлинната мрежа.

Това е едната страна на медала – да благославяте хората, с които сте в добри отношения и към които испитвате Божествена Любов.

Другата страна на медала е да дадете своя благослов на тия, които се държат зле с вас.

На тоя момент ще се спра по-подробно, тъй като именно в тия ситуации от живота, виждам, че най-много имате нужда от подкрепа, та да се научите да постъпвате в съгласие с Божествените Правила (Закони). Например, спомнете си в какви ситуации попадате понякога, когато шофирате, и особено в големите градове, и как се чувствате, и какво ви се иска да кажете на някой шофьор, който нарушава правилата на движение по пътя. Или пък какво ви се иска да кажете и какви чувства ви обхващат, например към служителката в някое ведомство, където ви се налага да чакате своя ред да ви обслужи, а тя говори нещо лично по телефона? А когато някой се държи грубо и обидно към вас?

Много са несъвършенствата във вашия свят. Но ние ви учим точно в тия моменти от вашия живот, когато наблюдавате лишени от хармоничност проявления около вас и още повече, когато такива проявления са насочени към вас, да съхраните своята вътрешна хармония и да останете равни, бес да правите каквото и да е, бес осъждане и бес да отправяте и частица от Божествената си енергия към источника на това илюзорно проявление.

И при първия удобен случай, когато останете насаме и сте на покрито, бес да ви вижда който и да е, да благословите човека, който е бил насреща ви.

И да кажете на Господа,

1. че Му отдавате на Него – на Господа, цялата си бескористна Божествена Любов, която влагате в своя благослов, и оставяте на Него да се распореди с нея както Той отреди според това дали човека, когото благославяте е с Жива, Светла и Чиста Душа или е представител на която и да е мрежа на илюзията.

2. че прощавате на човека, каните, искрено искате и молите Единния Отец и Той да му прости, и че оставяте ситуацията в Господните ръце.

3. че Му благодарите на Отца относно това, което ви се случва, отново с цялата си Божествена Любов.

Така вие оставате равни, хармонични и с пълен енергиен ресурс!

Исключително важно е да сте бес да съдите тоя, който греши спрямо вас, а и не само спрямо вас. Понеже обикновено той го прави поради липсата на информация относно това Учение и понеже е бес да е наясно какво ви причинява. А и понеже почти винаги зад него на фин план стои някой от мрежите на илюзията, който го кара да постъпи по тоя начин, та да отнеме колкото се може повече Божествена енергия – вашата и на хората около вас, които имат такава, ако го осъдят. Това се получава автоматично, когато хората застанат на нечия страна в дадената ситуация.

Останете спокойни и в положителен сънастрой или в равност, и когато дойде подходящия момент, благословете човека, който смятате, че е сгрешил, с Благост, Кротост и Смирение, съхранявайки своето душевно равновесие. Можете да кажете благослова както наум, така и на глас, всеки според както реши, че е най-добре в момента и че е бес опасност по отношение на съхранение на собствената Чистота. Бихте могли да благославяте така:

Ас ….. (името), Благославям тоя човек, който навреди, като ……. (кратко описвате ситуацията). Благославям го със следния благослов:
Господ да ти даде Просветление и Своя Благослов, от тоя момент каквото и да правиш и както и да го правиш, да бъде доброплодотворно в и по отношение на Светлинната мрежа и в съгласие с Промисъла на Единния Отец!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи,
относно тоя Благослов и подкрепата!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон) *

И когато почнете да употребявате тоя благослов в живота си при всички илюзорни по ваше мнение ситуации, които ви се случват, това вече ще е едно ново ниво на Осъснатост и Просветеност. Тогава Благодатта Божия ще ви насели и ще обливате Живия Живот с нея. Понеже с тоя благослов, даден от все сърце на човека срещу вас, вие давате импулса, нужен на тая Жива Душа да се събуди от съня в илюзията и да сътворява в бъдеще само Блага карма. И това е едно от най-действените Служения в тоя момент от това ви въплъщение!

И още нещо – обикновено голяма част от „неприятностите”, които ви се случват, е поради ваша отрицателна карма, която трябва да бъде отработена в тоя момент. И благословът, който вие ще отправите към човека насреща, вплитайки Божествената си Любов или равност в него, а също и Покаянието и Прошката, и Благодарността към Отца относно това, което се случва, са средствата тая ваша отрицателна карма да се превърне в Светлина по най-високоскоростния начин!

Вие сте способни да повишите своята осъснатост и да сте наясно колко важно е това, което сега ви говоря. И когато решите да го приложите и ме помолите да ви подкрепя, ас съм готова да го направя.

Атина Палада, Богинята на Истината

 

под линия

* Допълнение към тоя Благослов - виж Посланието от Госпо́дна Атина Палада, 10 май 2012 г.