Най-добрите действия са превантивните действия и навременните действия
и аз ви зова към тях!

Прелюбимата Атина Палада

10 май 2012 г.

АЗ СЪМ Атина Палада.

Дойдох да помогна на всички деца на Отца и най-вече на тези от вас, които желаете сами да си помогнете и правите всичко, което е по вашите сили, но понякога още малко ви е нужно, за да успеете да се справите със своите илюзорни мисли, чувства и проявления, които изскачат и ви заливат от момента, в който здраво стъпите на Пътя към върха на Божественото съзнание.

Понякога става така, че отново и отново ви заливат отрицателни мисли и чувства. Овладяват ви старите, а и нови страхове и други отрицателни състояния на съзнанието. Отново се активират старите ви вредни навици с още по-голяма сила, а изскачат и нови, за които дори не сте подозирали, че са част от вашата същност. И когато осъзнаете, че ви е трудно и че, въпреки всички ваши усилия, не успявате да постигнете желания резултат, тогава ви остава само да вдигнете своя взор към Висшите октави на Светлината и смирено да помолите за помощ.

Помолете за помощ, вместо да се ядосвате или да ви заливат съжаления, че не сте успели да се справите със себе си и този път. Понеже всяка отрицателна мисъл, чувство и слово, които се пораждат във вас и ви подтикват да ги проявите, влагат вашата Божествена енергия в света на илюзията и подхранват илюзорната ви част – вашето его, което толкова желаете да успеете да държите под контрола на вашата Божествена същност.

Възлюбени, това е закон – Законът за Проявлението, който действа от хилядолетия спрямо учениците във всички школи за Посвещения и изучаване на Божествената наука. Този Закон сега действа и спрямо вас.

Знаете, че с повишаването на вибрациите на планетата, цялото човечество преминава своите посвещения, всеки там, където живее. Всеки човек, всеки ден и всеки час, държи тестове за отработване в себе си на всичко различно от Божественото Проявление.

А при тези от вас, които с желание и устрем осъзнато стъпихте на Пътя на Посвещенията, този процес на кармично изчистване тече много по-силно. Засилват се всички ваши качества и излизат на повърхността! На вас ви се налага да прилагате многократно по-големи усилия да се справите със своята илюзорна част. Обаче и вашето придвижване по Пътя е многократно ускорено и вие много по-бързо имате възможност да стигнете до по-висока степен на своята осъзнатост.

Вие опознавате себе си и проглеждате за своята истинска същност, отработвана в много и много въплъщения подред. По силата на Закона за Проявлението, както вече ви казах, се засилват всички ваши качества, за да могат да се проявят и да излязат на повърхността. Така вие можете да осъзнаете тяхното присъствие във вас и да пожелаете да преобразувате отрицателните и да приложите в действие положителните. Понеже действието на Закона се простира и върху всички отработени от вас до този момент Божествени качества и добродетели. Те също се засилват и се проявяват много повече във вашия живот.

Всичко това се приветства във Висшите ефирни октави и за вас се отделя много повече енергия и ви се помага от Възнесените Същества на Светлината, когато поискате помощ. Тази Милост ви се дава, тъй като, когато успеете да овладеете своето его и успеете да пребивавате в състояние на вътрешен Мир, Хармония и Покой, вие сте в състояние да съграждате ново, щастливо бъдеще за този свят, в който сега специално сте се въплътили. Бидейки в това състояние на умиротворение, всеки от вас, в който огънят на Живия Живот гори, с много по-голяма сила е способен да провежда Божествените енергии и да насища околното пространство с тях.

Така се ускорява процесът на преобразуването на всичко, различно от Божественото Проявление, и се дава шанс промените да минат много по-безболезнено и гладко.

Още нещо – работейки над себе си, вие, възлюбени, давате възможност на много и много души, които влизат в досег с вас, да извисят и те своето съзнание и това се случва на ниво поле само по силата на примера, който вие давате, и на образеца, който създавате, живеейки праведно в този свят. Така съзнанието на цялото общество, в което живеете, може да се извиси до нивото, което е нужно, за да е в синхрон със ставащите промени в планетарен мащаб.

Този процес на промени на Земята тече с пълна сила и е извън възможностите на когото и каквото и да е във вашия свят да го забави или спре, понеже той е част от процеса на промяна на цялата проявена Вселена.

И ако човешкото общество като цяло пропусне в оставащите кратки срокове от ускорените времена да достигне по-висока степен на осъзнатост, да приема и да се сънастройва във всеки момент към извършващите се промени, това, което би могло да се случи в планетарен мащаб, е колапс на обществото такова, каквото е сега, във всички сфери на дейност и отношения. И това ще е породено от невиждана и нечувана досега в историята на тази раса криза и излизане извън строя на всички работещи системи освен тези, които са основани на труд в Радост и в Благодарност и Божествена Любов към Отца, които са основани на спазването на Божествените Заповеди и Закони и които са основани на отношения на Дружелюбие, Милосърдие, Състрадание, Божествена Любов, взаимна помощ и подкрепа, приемане без осъждане, Кротост, Благост, Мир и взаимно уважение и зачитане!

Днес аз дойдох, за да ви предам тази информация за различните евентуални варианти на бъдещето, които човечеството на Земята със своите мисли, чувства, слова, постъпки, действия и бездействия съгражда сега.

Дойдох и за да ви помогна да осъзнаете всичко това и да ви предам нужния импулс, за да можете занапред да действате още по-устремено, бидейки в знанието колко изключително важно е прилагането на новия образ на живот и отношения, които очертах по-горе, като единствено жизнеспособните във времето, което вече настава.

И още, бих искала да ви припомня – вие може да правите нещо много простичко, но изключително действено и мощно – благославяйте всички Живи същества и наум, и на глас!

Когато благославяте, вие най-често сте позитивни и в Радостта и трупате блага карма, която ви помага много по-леко да преминавате през житейските изпитания, по-леко да ги възприемате, тъй като съзнанието ви е извисено. То е свързано с Висшия Божествен свят през по-голямата част на деня, докато е заето да благославя, вместо да е заето с празни приказки и отрицателни мисли и чувства. Мислите на благославящия са насочени да помогнат на благославяния, каквото и да проявява той в момента от своята същност. Воден от чувството на приемане на всичко такова, каквото е, и от чувството на всеобхватна Божествена Любов, изричайки благослова, благославящият е в състояние да помага на цялата планета Земя и Живия Живот на нея.

Вашата Блага Мисъл, проявена във вашето Благо Слово, придружено с вашето Благо Чувство, което вие излъчвате, докато произнасяте Благослова, съчетани с повишаващата се енергетика и вибрация на планетата, водещи до сближаване с Висшите сфери, са способни да сътворяват Божествена реалност.

Благославяйте опасните и трудни ситуации, които усещате, че надвисват над вас и над вашите близки, или за които научавате, че има вероятност да се случат в международен аспект и в планетарен мащаб. В тези случаи бихте могли да кажете:

Благославям следната ситуация: … (описвате накратко ситуацията).
Благославям тази ситуация да се развие и разреши
по възможно най-добрия, полезен и спасителен за всички Живи същества,
и правилен от Божествена гледна точка начин!
Благослови я и Ти, Господи – да бъде най-доброто според Твоя Промисъл!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за всичко!*
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Що се отнася до хората, аз вече ви дадох Благослов, който е универсален и може да е от полза и в помощ и на този, към когото се отправя благословът, и на този, който благославя.

Вече може да го произнасяте така:

Бог да те Благослови и да ти даде Просветление!
И аз те Благославям съзнанието си да извисиш,
Божествените Мъдрост, Сила и Любов да те населят
и да пребиваваш в Радост, Мир и Хармония,
постоянно и изцяло в Светлината!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   **

Благославяйте от все сърце, с Божествена Любов и особено тези, у които илюзорната им част е взела превес. Те най-много се нуждаят от помощ, макар и въобще да не го осъзнават, за да я поискат.

Вършете своята работа тихо и тайно, важното е на Небесата да е явно!

Благославяйте всеки срещнат човек. Благославяйте вашите близки, роднини, съседи, колеги, приятели и вашите учители, чиновници, началници, управници и членовете на международните организации. Това им дава възможността по-лесно да извисяват своето съзнание, да се умиротворяват, да се обновяват, без да се усетят дори.

Благославяйте човешкия род на планетата Земя.

Така може да се даде шанс да се променят плавно всички сфери на държавното и международното управление и постоянно да се вземат мъдри решения и на ниво държави, и в световен мащаб, чрез които да се предотвратяват социалните и други бедствия. Тези мъдри решения могат да поведат човечеството към всеобщ междунационален разцвет.

Най-добрите действия са превантивните действия и навременните действия и аз ви зова към тях!

АЗ СЪМ Атина Палада, Богиня на Истината

 

blue line

* Би било добре да благодарим и на Прелюбимата Атина Палада:

Благодаря и на Теб, Възлюбена Атина Палада, за този Благослов и за помощта!

** Би било добре след края на Благослова да отправим своята Благодарност към Прелюбимата Атина Палада:

Благодаря Ти, Възлюбена Атина Палада, за този Благослов и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

По-подробно относно този Благослов – Посланието от Прелюбимата Атина Палада от 27 ноември 2010 г.