Зов за допълнителна помощ за Земята

Великият Божествен Направляващ

15 април 2011 г.

АЗ СЪМ Великият Божествен Направляващ.

Използвахме началото на нов космически цикъл, за да дадем през това време тези Послания, с които да ви помогнем да се сложи началото на нов подем във вашето израстване в духовността – на всички, които сте способни на такъв подем и го желаете. Освен това на всички, които прилагате нашето Учение, се дават напътствия, които коригират вашия курс във вярното направление и ви дават нужната подкрепа, за да продължите напред.

Дойдох да обърна вашето внимание върху ситуацията на планетата, която продължава да се утежнява с всеки изминал ден, макар че това не е новост за вас. Затова бих искал да ви напомня за възможността да пишете писма до Кармичното Ръководство,* дори и извън дните на неговите редовни заседания**.

Тези от вас, чиито сърца им подскажат нуждата да се даде допълнителна помощ на планетата, биха могли да ни пишат и да поемат още едно, макар и малко, задължение за работа в духовността до лятното слънцестоене, а и не само. В случай, че решите да изпълнявате постоянно поетото допълнително задължение, това би било от полза най-голяма!***

Добре е грижата за планетата да е не само наша, но и ваша постоянна грижа. И докато изпълнявате това допълнително задължение, насочвайте своята Благодарност и Божествена Любов към Майката Земя.

Ние бихме били благодарни на всяка допълнителна помощ, получена от вас.

АЗ СЪМ Великият Божествен Направляващ

 

blue line

* Виж препоръките за писане на писма до Възнесените Същества на Светлината, дадени в Посланието от 23 юли 2010 г. от Господ Сурия, които могат да се използват съответно и за писането на писма до Кармичното Ръководство.

** Допълнение от 12 октомври 2011 г.: Сега вече четири пъти годишно – освен по времето на лятното и зимното слънцестоене, както бе доскоро, така и по времето на есенното и пролетното равноденствие, наложено точно поради все повече усложняващото се положение на Земята и липсата на възможност да се предскаже развитието на събитията.

*** Допълнение от 12 октомври 2011 г.