Напътствие за подготовката преди началото на всяка работа в духовността

Господ Санат Кумара

24 януари 2012 г.

Господ Санат КумараАЗ СЪМ Санат Кумара.

Чрез всеки Посланик на Великото Бяло Братство ние винаги сме давали и даваме препоръки за това как следва да се подготви всеки устремен по Пътя към Бога човек преди началото на каквато и да е работа в духовността, а също и как да се изпълнява тази работа след това.

Днес аз идвам да дам наставление по тази тема още веднъж чрез този наш Посланик.

Преди да пристъпите към духовната практика, която изпълнявате, без значение каква е тя – дали е четене на Послания, призиви, молитви, Повели на Виолетовия Пламък, свещени писания, давани от Учителите на човечеството от предишни епохи, или пък е медитация, или пеене, или слушане на мантри, или други песни за Бога, към Отца… и без значение от принадлежността към която и да е религия, е нужно да се успокоите и хармонизирате и да извисите максимално своето съзнание. Това би могло по-лесно да ви се получи чрез следните няколко стъпки:

1. Да сте сред природата по време на вашето служение. Това би било най-доброто. Ако обаче това не ви е възможно, правете го на отворени прозорци, за да влиза въздухът свободно при вас и да ви облъхва. Ако и това е неприемливо поради някаква причина навън, като голяма жега или студ, или пък шум, тогава поне може добре да проветрите помещението. Отпуснете се в удобна за вас поза на тялото и се опитайте да дишате дълбоко, равномерно и спокойно за няколко минути. След това изречете наум или на глас следното, като ясно си представяте това, което изричате:

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,
както свежият въздух ме облъхва сега,
така Твоето Божествено Дихание да ме обгърне
и да издуха всичко илюзорно от моите тела,
за да мога изчистен(а) и освободен(а)
да пристъпя към Теб и да Ти служа.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

2. Да измиете или да напръскате с вода лицето и ръцете си, а ако можете и стъпалата на краката си, казвайки в същото време наум или на глас и представяйки си следното:

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,
както тази вода докосва моето лице, ръце и крака,
така да ме докосне Небесната Твоя Роса и да разтвори
всичките ми илюзорни мисли и чувства
и всичко отрицателно, натрупано в мен,
за да се освободя от всичко, което би могло да ми попречи
качествено да Ти служа и да Ти отдавам
своята Благодарност и Божествена Любов.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

3. Когато сте сред природата, би било добре слънцето да ви огрява или това, което виждате срещу вас, да е огряно от слънцето. Ако сте на закрито, запалете свещ и погледайте няколко минути пламъка без очила и без лещи – за тези, които все още ги носят. И през цялото време Благодарете на Бога, след което с пълно внимание изречете наум или на глас, ясно представяйки си следното:

Господи, аз ……(малкото име) изисквам, искрено искам и моля,
както Хелиос/този пламък ме огрява и осветява сега,**
така да се огряват и осветяват от Твоя Божествен Огън
всичките ми мисли и чувства
и да изгарят всички илюзорни от тях,
а да остават само тези, които са по Твоята Воля.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

4. Обърнете се накрая към Майката Земя и ѝ изпратете своята Благодарност и Божествена Любов за това, че ви дава подслон и всичко нужно, за да живеете на нея, да растете и да се усъвършенствате в Бога в това си въплъщение, тук и сега.***

Така, преизпълнени с Радост, Мир и Покой, почувствали своето единство с Бога във вас и с цялото Творение на Отца и получили подкрепа от всички стихии – въздух, вода, огън и земя, вие може да започнете своята духовна практика.

Всичко това бихте могли да правите само ако чувствате, че е добро за вас и резултатът от изпълнението му е вашето балансиране и хармонизиране с Висшите октави и довеждането ви до състояние на омиротворение.

Готови рецепти за всички трудно се дават, понеже вие сте толкова прекрасно различни! Затова слушайте най-вече сърцето си! То знае най-добре кое е най-доброто средство да се подготвите за служението си – за работата си в духовността.

А когато започнете своята духовна практика, много е важно да сте изцяло съсредоточени в нея, изпитващи и излъчващи Благодарност и Божествена Любов към своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, към Господ Алфа и към Присъствие на Единният Отец и да сте с трепетно чувство на най-голямо Уважение към Възнесените Същества на Светлината и особено към този Небесен Учител от Йерархията на Светлината, чието Послание например започвате да четете в момента.

Винаги преди да започнете, посвещавайте вашето служение в полза на Живия Живот – за Добруването на цялото Творение на Отца и на всички негови обитатели от Светлинната мрежа. И колкото повече отдавате вашата чиста и лъчиста Божествена енергия във Висшите сфери, толкова повече ще получавате това, което е най-доброто за вас.

Накрая искам да ви предупредя, че ако сте без предварителен сънастрой към Висшите сфери, е по-добре да се откажете да започвате вашето служение в този момент. А ако сте се сънастроили и сте го започнали, но по време на извършване на духовната практика ви се появят илюзорни мисли и чувства и се разконцентрирате, в този случай е най-добре да я прекъснете и да изречете със силна Вяра следното:

Господи, отдавам Ти своите илюзорни мисли и чувства,
приеми ги всичките и ги преобразувай в Светлина,
за което Ти Благодаря!
(3 пъти)
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

След това продължете духовната практика само ако почувствате, че отново сте с чисти мисли и чувства. И ако еднократното изричане на това Слово-формула не ви помогне, може да го повтаряте, изпълнени с Вяра, Благодарност и Божествена Любов към Отца толкова пъти, колкото ви е нужно, докато получите желания резултат. Понеже колкото добро и от най-голяма полза може да е за вас качествено извършеното ви служение, толкова може и да си навредите, ако го правите, а мислите и чувствата ви са насочени към света на илюзията, която ви заобикаля.

Аз зная, че ако поискате и положите нужните усилия и постоянство, можете да успеете. Затова ви давам в този момент нужния импулс и енергиен заряд, които да ускорят вашия успех.

АЗ СЪМ Санат Кумара, преизпълнен с Любов и загриженост към всички вас, които сте част от Живия Живот на тази планета!

 

blue line

* Добре би било да завършим трите призива и Слово-формулата с Благодарност към нашия Отец Небесен:

Благодаря Ти, мили Татко Небесни, за всичко аз сега!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
От все сърце и душа Благодаря!

** За тези, които са навън под лъчите на Слънцето, вторият ред е:

„както Хелиос ме огрява и осветява сега”.

За тези, които гледат пламъка на свещта или на огъня, вторият ред е:

„както този пламък ме огрява и осветява сега”.

*** Благодарствено Слово към Майката Земя:

Мила Майчице Земя!
Изпращам Ти моята Божествена Любов и Ти Благодаря,
че даваш подслон и всичко, което е нужно
на всички хора, които са част от Живия Живот,
за да живеем, да растем и да се усъвършенстваме в Бога
в това въплъщение тук и сега.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Призивите, Слово-формулата и благодарственото Слово, дадени от Господ Санат Кумара, се намират в „Призиви за сънастрой преди началото на всяка работа в духовността”

 

© Росица Авела

изтегли

към Послания


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net