Подготовка преди началото на всяка работа в духовността

Господ Санат Кумара

24 януари 2012 г.
Обновено от Господ Санат Кумара на 5 март 2022 г.

АС СЪМ Санат Кумара.

Ние – Въснесените Същества на Светлината от Йерархията на Светлината винаги сме давали и даваме препоръки как следва да се подготви всеки устремен по Пътя към Бога и Господа човек преди началото на каквато и да е работа в духовността, а също и как да се испълнява тая работа след това.

Днес ас идвам още веднъж да дам наставление по тая тема.

Преди да пристъпите към духовната практика, която испълнявате, каквато и да е тя и от която и да е религия, е нужно да се успокоите и да исвисите максимално своето Съснание. И да сте хармонични, балансирани и умиротворени. Това би могло по-лесно да ви се получи чрес следните няколко стъпки:

1. Да сте сред природата по време на вашето служение. Това би било най-доброто. Ако обаче това не може да се случи, правете го на отворени прозорци, та да може въсдухът свободно да ви облъхва. Ако и това е неприемливо поради някаква причина навън, като голяма жега или студ, или пък шум, тогава поне може добре да проветрите помещението. Отпуснете се така, че да ви е удобно на тялото и се опитайте няколко минути да дишате дълбоко, равномерно и спокойно. След това кажете наум или на глас следното, като ясно си представяте реченото:

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,
както свежият въсдух ме облъхва сега,
така Твоето Божествено Дихание да ме обгърне
и да исдуха всичко илюзорно от моите тела,
та да мога исчистен(а) и освободен(а)
да пристъпя към Теб и да Ти служа.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

2. Да омиете или да напръскате с вода лицето и ръцете си, а ако можете и стъпалата на краката си, и да кажете веднага след това наум или на глас следното, като ясно си представяте реченото:

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,
както водата тук и сега докосна моето лице, ръце и крака,
така да ме докосне Небесната Твоя Роса и да раствори
всичките ми илюзорни мисли и чувства
и всичко отрицателно, натрупано в мен,
та да се освободя от всичко, което би могло да ми попречи
качествено да Ти служа и да Ти отдавам
своята Благодарност и Божествена Любов.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

3. Когато сте сред природата, би било добре слънцето да ви огрява или това, което виждате срещу вас, да е огряно от слънцето. Ако сте вътре в помещение, погледайте няколко минути пламъка на свещ бес очила и бес лещи – ка тия, които все още ги носят. И прес цялото време Благодарете на Господа и на Бога, след което с пълно внимание кажете наум или на глас, ясно представяйки си следното:

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля,
както Хелиос/пламъкът ме огрява и осветява тук и сега,**
така да се огряват и осветяват от Твоя Господен Огън
всичките ми мисли и чувства и да исгорят всички илюзорни от тях,
а да останат само мислите и чувствата, които са по Твоята Воля.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

4. Обърнете се накрая към Майката РАЙМА (Земя) и ѝ испратете своята Благодарност и Божествена Любов, че ви дава подслон и всичко нужно, та да живеете на нея, да растете и да се усъвършенствате в Бога и в Господа в това си въплъщение, тук и сега.***

Така, преиспълнени с Радост, Мир и Покой, почувствали своето единство с Бога във вас и с целия Жив Живот и получили подкрепа от всички стихии – въсдух, вода, огън и земя, вие може да почнете своята духовна практика.

Всичко това бихте могли да правите само ако чувствате, че е добро ка вас и ефектът от испълнението му е, че постигате Баланс и Хармония с Висшите октави на Светлината, а също и състоянието на Омиротворение.

Готови рецепти ка всички трудно се дават, понеже вие толкова много се отличавате един от друг и това е толкова прекрасно! Поради това слушайте най-вече сърцето си! То е наясно кое е най-доброто средство така да се подготвите, че работата ви в духовността да е висококачествена и доброплодотворна.

А когато почнете своята духовна практика, много е важно да сте исцяло съсредоточени в нея, испитващи и отправящи Благодарност и Божествена Любов към своята Висша Част, към Господ Алфа и към Присъствие на Единния Отец и да сте с трепетно чувство на най-голямо Уважение към Въснесените Същества на Светлината и особено към тоя Небесен Учител от Йерархията на Светлината, чието Послание например почвате да четете в момента.

Винаги преди да почнете, посвещавайте вашето служение ка Добруването на Живия Живот – на цялото Творение на Отца и на всички негови обитатели от Светлинната мрежа. И колкото повече отдавате вашата чиста и лъчиста Божествена енергия във Висшите сфери на Светлината, толкова повече ще получавате това, което е най-доброто ка вас.

Накрая искам да ви предупредя, че ако сте бес предварителен сънастрой към Висшите октави на Светлината, е по-добре да се откажете да почвате вашето служение в тоя момент. А ако сте се сънастроили и сте го почнали, но по време на духовната практика ви се появят илюзорни мисли и чувства и се расконцентрирате, в тоя случай е най-добре да я прекъснете и да кажете със силна Вяра следното:

Господи, отдавам Ти моите илюзорни мисли и чувства,
приеми ги всичките и ги превърни в Светлина!
(3 пъти)
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   *

След това продължете духовната практика само ако почувствате, че отново сте с чисти мисли и чувства. И ако това Слово-формула не ви помогне от първия път, може да го повтаряте, испълнени с Вяра, Благодарност и Божествена Любов към Отца толкова пъти, колкото ви е нужно, докато получите желания ефект. Понеже колкото добро може да е ка вас качествено направеното ви служение, толкова може и да си навредите, ако го правите, а мислите и чувствата ви са насочени към света на илюзията, която ви обкръжава.

Ако поискате и положите нужните усилия и постоянство, можете да успеете. Поради това ви давам в тоя момент нужния енергиен импулс, който да ускори вашия успех.

АС СЪМ Санат Кумара, преиспълнен с Любов и грижа към всички вас, които сте част от Живия Живот на тая планета!

 

blue line

* Добре би било в края на всяка молитва да отправим своята Благодарност и Божествена Любов към Господа с думите: Благодаря Ти, мили Татко Единни, относно всичко ас сега!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
(Поклон) Отправям Ти Божествената си Любов, мили Татко Единни!

** Когато човек е навън под лъчите на Слънцето, тогава вторият ред е: „както Хелиос ме огрява и осветява сега”. Когато човек гледа пламъка на свещта или на огъня, тогава вторият ред е: „както пламъкът ме огрява и осветява сега”.

*** Благодарствено Слово към нашата планета:

Мила Майчице РАЙМА (Земя)!
Испращам Ти моята Божествена Любов и Ти Благодаря,
че даваш подслон и всичко, което е нужно
на всички хора, които са част от Живия Живот,
та да живеем, да растем и да се усъвършенстваме в Бога
в това въплъщение тук и сега.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мила Майчице РАЙМА!
(Поклон)

Молитвите и благодарственото Слово, дадени от Господ Санат Кумара, се намират в Част Работа в Духовността, „Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви”.