Вест от Заседанието на Кармичното Ръководство на планетата Земя

Прелюбимият Сен Жермен

24 март 2013 г.

Прелюбимият Сен ЖерменАЗ СЪМ Сен Жермен.

Днес идвам при вас, дами и господа, с новини от Заседанието на Кармичното Ръководство, които е нужно да бъдат сведени до вашето външно съзнание, за да ви се даде възможността, бидейки в знанието за тях, да направите своите избори. И аз искрено се надявам, че те ще бъдат правилните от Божествена гледна точка избори. Слушайте сърцата си! Те ще ви подскажат най-вярното решение, което да вземе всеки един от вас. Обърнете внимание, когато вземете решението, леко и радостно ли ви е, сякаш товар се е смъкнал от вас, или ви е тежко на гърдите и смутно на душата.

И така, вече пристъпвам към същността. На Заседанието на Кармичното Ръководство сега, през дните на пролетното равноденствие, се взе решение в бъдеще част от енергията да се пренасочи и да бъде дадено по-голямо количество от нея на тези от вас, които решат да излязат да живеят извън големите поселища. Така че тази енергия да е в помощ и подкрепа на вашето начинание по всеки възможен начин, за да успеете.

Дойде крайното време да разберете и осъзнаете изключителната важност на това да сте възможно най-близо до природата и сред природата, максимално дълго време от денонощието, а най-добре – изцяло! Да бъдете там, където текат процесите на сънастройване на Живия Живот към планетарните промени. А в големите поселища това е много трудно постижимо и вече спря да оправдава разхода на енергия за това или е напълно невъзможно – според степента на замърсеност на околното пространство и нивото на шума, ниските вибрации и наситеността му с отрицателни и всякакви други илюзорни проявления.

Особено важно е да спите сред природата, за да могат да се възстановяват и сънастройват всичките ви тела. Затова в този преходен за вас период е крайно належащо на първо време да осигурите преспиването и пребиваването си преди и след работното ви време извън големите населени места, и то на достатъчно голямо разстояние от тях, за да сте извън енергийните им куполи. Големите населени места вече са затворени с тези енергийни куполи, за да се спре разпространението на шума, енергийното замърсяване и нискочестотните вибрации в околното пространство на планетата и за да се спре тяхното пагубно влияние върху Живия Живот на Земята.

И ако вие желаете в бъдеще да сте в състава на Живия Живот на планетата, време е да се определите и да заживеете сред него там, където е възможно да бъдете такива – Живи във всичките си тела и жизнеспособни – способни на живот в Бога, способни да спазвате Всеобщия Вселенски Закон, който съдържа всички Божествени Закони, за които сме ви говорили до този момент, способни да спазвате и Заповедите на Отца, които Той ви даде, за да добрувате тук и сега.

Колкото повече планетата повишава своята вибрация и енергетика, толкова повече ще ви става трудно да бъдете в извисено състояние на съзнанието, пребивавайки под куполите на големите населени места. И толкова повече Божествена енергия ще изразходвате, за да се свързвате с Висшите светове, и това вече спира да е целесъобразно.

И този процес ще се засилва в бъдеще. Сами разбирате, че в един момент, дори и да правите служения и да се извисявате към Висшите сфери и да чувствате тяхната енергия, това вече ще спре, от Божествена гледна точка, да бъде оправдано да се извършва. Понеже за да получите този резултат, вие ще изразходвате от своята Божествена енергия, от своите запаси от Блага карма. И везната може да натежи в обратна посока и да се окаже, че бидейки под куполите, вие изразходвате и губите повече Божествена енергия, за да се сънастройвате и да влезете в съприкосновение с Висшите октави, отколкото можете да привлечете от Висшите октави към вас и околното пространство по време на своите служения.

А също така ще дойде и времето, когато ще бъде затворен достъпът до тази възможност – да можете да привличате и провеждате Божествена енергия от Висшите сфери, за да престане да се използва тази енергия за преумножаване на илюзията, господстваща в момента в големите поселища.

Затова моята препоръка към всички вас, които отидете да живеете и спите извън големите поселища, а все още продължавате да работите в тях, е да извършвате духовните си практики вечер преди лягане и най-вече рано сутрин, след събуждането, вместо когато сте на работа. Докато дойде моментът да започнете и да работите там, където живеете, и изцяло да прекъснете връзката си с по-големите човешки поселища.

Ние ви зовем, аз ви зова, към вселенските простори! Но вие може да се устремите натам единствено когато излезете сред чистотата и тишината на природата. И ако оставите без изпълнение това, което сега ви се казва, в скоро време нашите Послания ще останат едни празни думи, изписани върху хартия или на екрана на компютъра за тези, които ги четат, намирайки се в големите поселища.

И аз ви уверявам, че след като съвсем ясно ви бе изложена същността на най-големия ви проблем в момента, за това вече ще спре да ви се говори, тъй като вече сте предупредени и сте в знанието на това, което предстои. И отговорността за вашите решения и действия е само ваша оттук нататък. Вие вече сте достатъчно пораснали и осъзнати, за да вземете правилното решение и да го претворите на дело в своя живот.

Всички следващи препоръки и напътствия, които ще ви бъдат давани от всеки възнесен Владика чрез нашите Послания и Напътствия, и отговори на въпроси, ще бъдат за тези, в които огънят на Живия Живот гори и които са извън куполите на големите населени места. Тъй като само за тях ще е възможно, когато ги прилагат, да има положителен резултат от тяхното приложение – този, заради който те ви се дават.

Като Йерарх на Новата Епоха, аз дойдох да се погрижа за вас, като ви информирам и като дам своята подкрепа за вашите действия в правилната посока занапред – единствената посока, която води до съхраняване на Живия Живот във вас.

Сами може да разберете каква е степента на важност на това, което ви казах току-що!

Точно за това ви бе говорено и в предходните Послания от този цикъл. Сега, след оповестяването на решението на Кармичното Ръководство да се пренасочи повече енергия към онези, които пристъпят към изпълнението на тази наша препоръка и зов към вас, аз завършвам Посланието с Благослов. Благославям всички вас, възлюбени, да вземете правилните решения, за да протече успешно по-нататъшният процес на откъсването ви от илюзията на материалния свят и влизането ви в реалния свят на Новата Епоха, който се съгражда сега и в който ще можем да общуваме свободно и безпрепятствено помежду си на вълната на Радостта и Божествената Любов!

АЗ СЪМ Сен Жермен, Йерархът на Новата Епоха на планетата Земя.

 

картина