Обобщение на Господните Повели от Господ Иисус

 

Възлюби Господа и твоя Бог от все сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум;

Възлюби самия себе си така, както Господа и твоя Бог;

Възлюби и ближния, както себе си, а също и всяка друга Жива душа!*

 

под линия

* въз основа на текста в Евангелието от Матея 22:35-40

Бележка на Росица Авела: Господ Иисус даде допълненията в горния текст на 22-ри септември 2013 г., в деня на есенното равноденствие.