Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

136

Новостите в живота е нужно да се приемат спокойно и с Вяра,

че това е най-доброто за момента.

И това наистина така е,

понеже когато човек е с Вяра в Бога и в Отца,

за него всеки резултат в полза се превръща,

а когато благодарности той Свише отправя за всичко, което се случва,

ползата от резултата в благо най-голямо се обръща.

 

12 август 2015 г.

137

Когато случи се нещо „лошо” – на Отца благодари,

когато боли – още повече Му благодари,

а когато много боли – най-много Му благодари!

Понеже доброплодотворно е случващото се тук и сега –

чистиш се от нещо отрицателно кармично наслоено от предходните времена!

 

13 август 2015 г.

138

Предстои да се научим на Търпение и Смирение,

на Равност към проявленията на илюзията

и да сме с Приемане на всичко, което се случва и което предстои,

в благодарност най-голяма към Небесния Отец,

ако желаем успешно да преминем през идващите времена

с минимални загуби и поражения на всички нива

и с максимално голяма чистота на всичките ни тела,

и добри плодове след това да берем и радостно да се възнесем

към Светлината на Новия Божествен Ред,

който предхожда идването на Златния Век!

 

15 август 2015 г.

139

Потока на времето следвай

и в Хармония с Висшите октави на Светлината винаги бъди,

за да бъде плавно, безопасно и сигурно придвижването ти към Бога,

както плаването по течението на река,

когато човек се носи с лодка спокойно по нея,

без да се опитва да й противодейства,

за да спре или да излезе на брега.

 

16 август 2015 г.

140

Благодаря Ти, Господи,

за всички Милости, които ни даряваш

и за безкрайната Ти Бащина Любов към нас – Твоите деца!

 

Благодаря Ти, че ни учиш по най-добрия начин на всичко –

като ни оставяш сами да се научим

и ни даваш цялото време, което ни е нужно за това!

 

И Ти благодаря, мили Татко,

че Възнесените Същества на Светлината се грижат за нас

докато порастем и при Теб у Дома се приберем!

 

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

17 август 2015 г.

141

Рано сутринта, когато слънцето изгрее,

запей благодарствена песен –

песента, която изпълва твоята Душа.

И докато я пееш си представяй,

че си пред белия престол на Отца

и се потапяш в Неговата Светлина

и почувствай Радостта,

която витае навсякъде

и струи от всички Светли същества,

които обитават целите Небеса

и предстоят пред престола на Отца!

 

18 август 2015 г.

142

Помощ най-голяма за Възнесените Същества на Светлината

и за нашето Висше АЗ СЪМ Присъствие

е да останем в Радостта и Божествена Любов от сърцата ни да струи,

понеже това е най-мощната защита срещу всичко, което крие опасност

за спасението и оцеляването на човешките Души!

 

19 август 2015 г.

143

Навсякъде, където и да отиде човек,

може да бъде в Радостта,

а може и без нея да бъде

и така сам себе си да лиши

от достъпа до Безусловната Божествена Любов

и да се залъгва, че е изпълнен с нея,

а всъщност илюзорна да е неговата любов!

Затова Радостта си всеки да пази е нужно,

и на всяко нещо да се радва би било добре,

понеже каквото се случва тук и сега

е най-доброто за тези времена!

 

20 август 2015 г.