Присъствие на Единния

8 октомври 2011 г.

Благославям ви, деца на Светлината! И ви давам следното Напътствие:

Всеки нов ден може да започвате, още щом се събудите, като отправяте своята Божествена Любов към всички Същества на Светлината от Висшите Небесни октави и към Майката Земя и всички Живи същества на нея, докато произнасяте следните слова:

Любя Те, мили Татко Небесни!
Любя Те, Възлюбени Учителю мой на финия план от Йерархията на Светлината!
Любя Те, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие!
Любя Ви, всички вас, мили братя и сестри във Висшите октави –
Възнесени Учители Небесни от Йерархията на Светлината!
Любя Ви, всички ангели от цялата Ангелска Йерархия на Светлината!
Любя Ви всички елементали тук на Земята!
Любя Те, Майко Земя!
Любя Ви всички Живи същества – обитатели на всички царства на Земята,
на всички планове на Битието!
Отправям към всички Вас моята Божествена Любов най-чиста
и Ви благодаря, че сме едно единно цяло!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!*

А щом станете от леглото, благодарете на своите родители, че са ви създали и тяло са ви дали в този свят да дойдете в това си въплъщение. И към тях Божествената си Любов изпратете, и помощ през този ден ги призовете да ви дадат, а също и своя Благослов! Обръщайте се всяка сутрин с Благодарност и Любов към своите родители, без значение дали са във въплъщение.**

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

blue line

* Виж в част Работа в духовността, Призиви и Слово-формули – „Слово-формула за приумножаване на Божествената Любов” в Първо утринно Служение.

** Виж в част Работа в духовността, Призиви и Слово-формули – „Отдаване на Уважение, Благодарност и Божествена Любов към родителите” в Първо утринно Служение.