ЕДИНЕНИЕ

Единение на всеки с всички Господни Повели и Правила.
Единение на всеки със своята Висша Божествена Част.
Единение на всички Живи същества на планетата помежду им и с нея.
Единение на всяко Живо човешко същество с Висшите Същества на Светлината и с всяка частица от Живия Живот във Вселената.
Единение на вашата планета и Живия Живот на нея с другите светове и Живия Живот на тях, които еволюират в Моите Правила и приобщаването ви към Вселенското Единство.
Такава е Моята Повеля към вас относно бъдните времена.
Присъствие на Единния
23 септември 2010 г.

Новости:

Напътствие от Господ Ланто, от 22 януари 2021 г.

Напомняне относно Милостта на 23-то число да се превърне отрицателната карма от целия следващ месец в Светлина:
Молитва, която се чете на 23-то число
Обновено Послание от Господ Сурия от 23 март 2014 г.
Мисъл 1 от 09 юни 2020 г., от Свети Архангел Рафаил относно 23-то число


Мисъл 100 от 20 януари 2021 г., от Пресвета Богородица

Въпрос и отговор 154, Помощ и подкрепа

Нов енергиен Лик на Свети Константин Кирил Философ, даден от самия Него

Част 11 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

Благослов на Единния Отец, 1 януари 2021 г.

Послание-Картина - Дар от Единния Отец по случай 10-годишнината на сайт ЕДИНЕНИЕ.

Обновено Послание от Господ Сурия от 23 март 2014 г.

Дар – Благослов на Единния Отец
по случай 10-я рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ от 8 октомври 2020 г.


Въпрос и Отговор относно Титлата на Мелхиседек

Новости в Духовна практика „Помощ на нашата планета”

Допълнение към Посланието на Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

Пояснения към Молитви и Слово-формули


 

Бележка на Росица Авела от 08 август 2020 г.
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.

Януари 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Бележка на Росица Авела от 06.06.2020 година
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.