Работа в духовността

Напътствие, относно Работата в духовността, от Господ Санат Кумара

Начало на всяка работа в духовността Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължа​ване на еволюцията в преходните времена
Молитви и Слово-формули Духовна практика „Покаяние и Прошка”, съставена от
Духовна практика на Дванадесетте поклона и
Духовна практика „Прошка с ближния”
Молитви Песни за приумножа​ване на Радостта,
Благодарност​та и Божествената Любов
Благослови и Благодар​ствени Слова Послания-Картини „Помощ
от Висшите октави на Светлината”
1-30  31-60  61-90  91-120  121-150  151-180
 181-210  211-240  241-270  271-300
Духовна практика
„Помощ на нашата планета”
Стихове-Напътствия за всеки ден
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  76-90
  91-105  106-120  121-135  136-150 
Господните Повели Духовна практика и Статия
„Работа върху говора относно
превръща​нето му в Слово”
Превръщане в Светлина на отрицателна​та карма от грешни мисли, чувства, слова и дела Дихателно упражнение
Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
в помощ за предотвратя​ване на глобален или локални ядрени конфликти на планетата Земя”
Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”
Духовна практика с Виолетовия Огън Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат”
Духовна практика за покаяние и преобразува​не на отрицателна​та карма към всички царства на материалния план на планетата Земя,
които са част от Живия Живот на тази планета
Духовна практика „Изчистване след престой в интернет и предпазване на благата карма”
Мисъл от Висшите Октави на Светлината
1-30  31-60  61-90  91-120  121-150  151-180 

 

Обяснения на някои думи и словосъчетания