Работа в духовността

Напътствие, относно Работата в духовността, от Господ Санат Кумара
Начало на всяка работа в духовността Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена
Призиви и Слово-формули Духовна практика „Покаяние и Прошка”, съставена от
Духовна практика на Дванадесетте поклона и
Духовна практика „Прошка с ближния”
Молитви Песни за приумножаване на Радостта,
Благодарността и Божествената Любов
Благослови и Благодарствени Слова Послания-Картини „Помощ
от Висшите октави на Светлината”
1-30  31-60  61-90  91-120  121-150  151-180
 181-210  211-240  241-270  271-300
Духовна практика
„Помощ за планетата Земя”
Стихове-Напътствия за всеки ден
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  76-90
  91-105  106-120  121-135  136-150 
Господните Заповеди Духовна практика и Статия
„Работа върху говора за
превръщането му в Слово”
Преобразуване на отрицателната карма,
създадена от погрешни
мисли, чувства, слова и дела
Дихателно упражнение
Духовна практика в помощ за предотвратяване на ядрен катаклизъм Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”
Духовна практика с Виолетовия Огън Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
за анулиране на илюзорни слова и заличаване на вредоносния им резултат”

 

Обяснения на някои думи и изрази

 


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net