Пояснения към Благослови и Благодарствени слова

Пояснение към „Благослов на родител към неговите деца
(Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци, …)”
Госпо́дна Атина Палада, 19 юни 2012 г.

Текстът на „Благослов на родител към неговите деца (Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци …)” бе даден от Госпо́дна Атина Палада в отговор на отправен до сайта въпрос дали би могло да се даде Божествен образец на майчин Благослов.

 

Отговор:

19 юни 2012 г.

АЗ СЪМ Атина Палада.

АЗ СЪМ дойдох да дам Благослов, с който да благославяте своите деца и децата на вашите деца, и техните деца, а също и да дам някои кратки пояснения към него:

 

БОЖЕСТВЕНАТА СВОБОДА – това е Свободата, освободеността:
– от отрицателните кармични записи от настоящото и от предишните въплъщения;
– от устойчивите отрицателни състояния на съзнанието, например всички видове страхове, завист, злоба, ревност, ярост, раздразнителност, сприхавост, припряност, …;
– от вредните навици и страсти.

 

МИЛОСТТА е Божествено качество, при което човек е изпълнен с Божествено Милосърдие и Състрадание към цялото Творение и всички негови обитатели, живеещи в Закона на Отца. Когато ги има отработени тези две Божествени качества – Божественото Милосърдие и Божественото Състрадание, тогава човек е милостив и състрадателен и Милостта и Състраданието струят от него.

 

КРОТОСТТА е Божествено качество, което се придобива, когато човек отработи Смирението, Дълготърпението и Омиротворението. Когато тези три Божествени качества ги има отработени, човек е кротък и Кротостта го изпълва.

 

БЛАГОСТТА е следващото Божествено качество на човека, което също предполага наличието и отработването на други Божествени качества.

Благостта се придобива, когато човек е изпълнен и допуска до себе си преимуществено благи мисли, чувства, слова, постъпки, действия и бездействия.

Постъпките са заявено намерение, взето решение, акт на свободната воля на човек да постъпи по определен начин, чрез действие или бездействие. Бездействията включват въздържането и прекия отказ от действия. Например решението на човек да спре да пуши е постъпка, а отказът да запали цигара е бездействие. Делата са съставени от постъпките, действията и бездействията.

Благостта се придобива, когато човек, пребивавайки в Радостта, е Лъчезарен към всекиго и Благодарен на Господа за всичко. В радостно чувство трябва да се отдава Благодарността към Отца. И също така, когато човек пребивава в Радостта, от него най-силно се разпръскват лъчите на Божествената Светлина. Радостта е ключовият момент и за двете:
blue-dotза да достига най-силно енергията на Благодарността до Висшите октави на Светлината – до Присъствие на Единния Отец, до Господ Алфа и до собственото Висше АЗ СЪМ Присъствие и
blue-dotза да може човек да бъде лъчезарен, да отдава Божествената Светлина на всички Живи същества около себе си.

Тогава от този човек се излъчва Благост и всички могат да я усетят.

 

ПРИЕМАНЕТО – това е Божествено качество, при което човек може осъзнато и без осъждане да приеме и да даде прошка на другите за техните мисли, чувства, слова, и дела, оставайки равен и с Божествена Любов към тях. Освен това Приемането предполага човек да е в състояние без осъждане да приеме и да си прости и своите мисли, чувства, слова, и дела.

 

ЧЕСТНОСТТА – това е липсата на лъжа и като изречено слово, и като изразено чувство както спрямо другите, така и по отношение на себе си, например когато човек се оставя егото му да надделее и се самозалъгва, и това самозалъгване след това го изрича и пред другите.

 

ДОБЛЕСТТА – се придобива, когато човек е в състояние да държи на къса юзда егото си и може спокойно да признае пред себе си и пред другите, когато е сгрешил, и да поиска другите да му простят, излъчвайки Божествената си Любов към тях. С Божествена Любов най-чиста да поиска прошка и от Възнесените Същества на Светлината, и от своя Учител на финия план от Йерархията на Светлината, и от Висшето си АЗ СЪМ Присъствие за допуснатата грешка и да помоли за помощ за в бъдеще да спре да я повтаря. Понеже кой дошъл във въплъщение сега във вашия материален свят е безгрешен и съвършен?

 

АЗ СЪМ Атина Палада и бях макар и за кратко, но с цялата си Любов, с вас, мили деца на Светлината!

 

*   *   *

 

Бележка от Росица Авела:

 

Когато този Благослов се изрича от родителите към техните малки деца, началото на Благослова ще е следното:

„Благославям моя син …/моята дъщеря …/моя син … и моята дъщеря …/моите дъщери .../моите синове …/…

Благославям го / Благославям я / Благославям ги с моя майчин /бащин Благослов да напредва/да напредват по Пътя към Отца …” и т.н.

А когато някое от децата ни е създало свое семейство, тогава се благославя и неговия семеен партньор, тъй като те са едно пред Бога. И ако желаем нашето дете, а когато се появят и нашите внуци, всички те да са добре, трябва да благославяме и семейния партньор с Божествена Любов към неговия Висш АЗ СЪМ Присъствие и с уважение към избора на нашето дете. Без значение е какви са нашите чувства към семейния партньор на нашето дете, дали го одобряваме и харесваме, или не, понеже това е илюзорно и всички са деца на Бога.

 

Благославят се всички деца, като се започва с първородното дете – син или дъщеря, и след това се благославят другите деца по реда на тяхното раждане от по-големите до най-малките накрая. Същото е и за внуците и правнуците.

Добре би било в разпечатания текст на Благослова всеки собственоръчно да изпише имената на своите деца/внуци/правнуци.