Благослови и Благодарствени слова

Съдържание

Благослови

blue-dotБлагослов на родител към неговите деца

blue-dotБлагославяне на опасните и трудните ситуации

blue-dotБлагослов за този, който има нужда от него

blue-dotБлагослов при приготвяне на храната

blue-dotБлагослов преди началото на всяко хранене

blue-dotБлагослов преди началото на всяко хранене (когато човек се храни сам)

blue-dotБлагослов за преобразуване на отрицателната карма на член (членове) на семейството (рода)

blue-dotБлагослов за защита от силите на илюзията (с който всеки може да се благославя)

blue-dotБлагослов за приключване с трудностите и Преображение на живота към Добро


Благодарствени Слова

blue-dotБлагодарност към Свети Архангел Михаил и Ангелите на Защитата

blue-dotБлагодарствено Слово за Добруване

blue-dotБлагодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии

 

Благослови

Благослов на родител към неговите деца
(Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци…)
Възлюбената Атина Палада, 19 юни 2012 г.

Господи, аз …….. (малкото име)

благославям моя син …… (името) и моята снаха …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

заедно с техните съпрузи и съпруги …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената),

а също благославям и моята дъщеря …… (името) и моя зет …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

заедно с техните съпрузи и съпруги …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената)

със следния Благослов:

 

Благославям ги с моя майчин/бащин Благослов

blue-dotда напредват по Пътя към Отца,

blue-dotда пребъдват в Новия Ред на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Баланс и Хармония,

Истина, Правда и Добро,

Вяра, Надежда и Любов,

Радост, Мир и Свобода,

Милост, Кротост и Благост,

Приемане, Честност и Доблест

blue-dotи да пребъдват в пълна Чистота на всичките си тела, на всички нива!

 

Благославям ги да бъде Господната Свята Воля за тях през днешния ден!

Благославям ги да бъде най-доброто според Промисъла Свише за тях

в техния живот занапред!

Благославям ги делата им да са доброплодотворни от Господна гледна точка в и за Светлинната мрежа на планетата Земя!

Благославям ги да изпълнят успешно задачите на своя жизнен план относно

еволюционното им развитие в Светлинната мрежа

и Служението им в полза и за Добруването на Живия Живот!

Благославям ги с този благослов

и им отдавам сега, за този благослов,

майчината/бащината ми Любов!

 

Отдавам и на Теб, Господи, моята Благодарност и Божествена Любов!

Аз …….. (малкото име) изисквам, искрено искам и моля,

aко такава е Твоята Воля, да приумножиш този мой майчин/бащин Благослов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Пояснение към Благослова

Благослов на родител към неговата дъщеря

Благослов на родител към неговия син

Благославяне на опасните и трудните ситуации
Възлюбената Атина Палада, 10 май 2012 г.

Благославям следната ситуация: … (описвате накратко ситуацията).

Благославям тази ситуация да се развие и разреши

по възможно най-добрия, полезен и спасителен за всички Живи същества,

и правилен от Божествена гледна точка начин!

Благослови я и Ти, Господи – да бъде най-доброто според Твоя Промисъл!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за всичко!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов за този, който има нужда от него
Възлюбената Атина Палада, 10 май 2012 г.

Бог да те Благослови и да ти даде Просветление!

И аз те Благославям съзнанието си да извисиш,

Божествените Мъдрост, Сила и Любов да те населят

и да пребиваваш в Радост, Мир и Хармония,

постоянно и изцяло в Светлината!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благослов при приготвяне на храната
Йоан Възлюбеният, 23 декември 2010 г.

Благославям тази храна!

Благослови я и Ти, Господи!

И помогни Твоята Благодат да се влее в нея чрез моите ръце!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта и за Помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов преди началото на всяко хранене
Йоан Възлюбеният, 23 декември 2010 г.

Благослови, Господи, тази храна, да нахрани всичките ни тела!

Благослови, Господи, и всички нас: ….. (малкото име на всеки присъстващ*)

и ни дарявай със Своите земни и Небесни Блага

и с Божествено Ръководство по Пътя ни към Теб,

и ни дарявай с Мир и Божествена Любов помежду ни

и към Теб, Господи, и към цялото Твое Творение, а също

и между нас и всички Сили на Светлината,

които ни дават своята подкрепа!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта и за Помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* Този, който изрича благослова, първо казва своето име, а след това би било добре да изрече имената на всички присъстващи на масата, като започне от човека вляво от него и след това ги изреди според както са седнали, по посока на часовниковата стрелка и завърши с този, който е в дясно до него. Свише е препоръчано такава обща трапеза да се прави единствено в случаите, допуснати като изключение в 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата.

Благослов преди началото на всяко хранене (когато човек се храни сам)
Йоан Възлюбеният, 23 декември 2010 г.

Благослови, Господи, тази храна да нахрани всичките ми тела!

Благослови, Господи, и мен ….. (малкото име)

и ме дарявай със Своите земни и Небесни Блага

и с Божествено Ръководство по моя Път към Теб!

И Благослови, Господи, всички нас –

мен ..... (малкото име) и всички Сили на Светлината,

които ми дават своята подкрепа,

с Мир, и Божествена Любов помежду ни

и към Теб, Господи, и към цялото Твое Творение!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта и за Помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов за преобразуване на отрицателната карма
на член (членове) на семейството (рода)
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Аз ..... (малкото име на детето или на който и да е друг член на семейството или рода, който благославя)

Благославям да се преобразува в пълнота в Светлина

всяко минало прегрешение на ........ (малките имена на роднините),

което излиза за отработване сега, за което благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта към моето семейство (род)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов за защита от силите на илюзията
(с който всеки може да се благославя)*
Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Аз .................... (малкото име) се благославям:
blue-dotДа е максимално успешна моята работа в днешния ден,

от Силите на Светлината наспорена и подкрепяна да бъде,

да е изцяло доброплодотворна в Светлинната мрежа

и Божествени образци да създавам навред!
blue-dotДа е максимално голяма и съвършена моята защита от силите на илюзията

и те да са без какъвто и да е достъп

до мен и моето съзнание на всички нива,

до моите мисли и чувства, слова и дела

и до всичките ми тела!

Всичко отрицателно и илюзорно да бяга надалеч от мен

и от Огъня на Светлината, която мощно през мен да струи

през всичките минути, часове и дни!
blue-dotДа пребъдвам постоянно в Божествените:

Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и за всичко, което се случва когато и където и да е,

да благодаря на Отца!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата,

за този Благослов и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

под линия

* С този благослов бихме могли да благославяме и някой друг, който има нужда от помощ и ни я поиска, а също и няколко човека едновременно, като изброим техните имена в началото и съобразим думите на благослова, например вместо „моята работа” да се изрече „твоята работа” (ако човекът е пред този, който го благославя) или „нейната/неговата работа”, или „нашата работа”, „вашата работа”, „тяхната работа” според това за кого се произнася благословът.

Благослов за приключване с трудностите и Преображение на живота към Добро
Господ Санат Кумара, 3 юни 2015 г.

Аз ........... (малкото име) се Благославям да останат в миналото

всяко илюзорно проявление спрямо мен и моята работа,

всяко противодействие,

всяка тежест, трудност и лишение

и да се прекратят всички те на часа, тук и сега, и в бъдните времена!

 

И се Благославям да извършвам всички свои благи дела,

бидейки в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония,

в благоденствие и с все по-голяма лекота,

и да е изключително висококачествена, доброплодотворна и успешна

моята работа според гледната точка на Отца!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за този благослов и за помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благодарствени Слова

Благодарност към Свети Архангел Михаил и Ангелите на Защитата

Свети Архангел Михаил, благодаря за помощта,

която се оказва на всеки, който Те призове,

от защита се нуждае и тя може да му се даде!

 

Благодаря и на цялото Ангелско Войнство,

което Ти ръководиш, за помощта, подкрепата,

закрилата и защитата, които от вас са ни дарени!

 

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И сега, и завинаги, и вовеки

от Отца, по Неговата Свята Воля, бъдете Благословени!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Росица Авела, 8 ноември 2013 г.

 

picture

 

Присъствие на Единния
4 юни 2015 година

Мили мои деца, които провеждате Божествената Светлина,
blue-dotвъзрадвайте се от все сърце и душа,
blue-dotбъдете в Радостта и
blue-dotблагодарете така, както АЗ СЪМ ви указвам в този момент*,
за да сте добре сега и завинаги, и во веки веков!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

АЗ СЪМ Присъствие на Единния казах.

 

* Благодарствено Слово за Добруване

Благодаря Ти, Мили Татко Единни,

Благодаря Ти, мили Татко Небесни – Господи Алфа,

Благодаря Ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие,

Благодаря Ви от все сърце и душа

за всичкото Добро от гледна точка на Единния Отец,

което дойде, което идва тук и сега и което предстои!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец
за приумножаване на Силата и Мощта Божии
Присъствие на Единния, 4 март 2016 г.

Благодаря Ти, Господи, мили Татко Единни, за помощта!

Тази/този/това ……………* е илюзия и тя ме подхранва със своята енергия.

Благодаря Ти, мили Татко Единни, за това,

че тази вредоносна енергия, вкарана в моите низши тела

от силите на тъмнината, от които и да са зли сили,

се преобразува по Твоята Милост тук и сега в много Светлина

и ме изпълва със Сила и Мощ Божии!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* Всеки изрича какво илюзорно състояние го залива в момента, например:

Тази раздразнителност / нерешителност / лакомия / ревност / сънливост / отмалялост / подигравателност …

Този страх / гняв / мързел …

Това обезверяване / съмнение / колебание …