Ликове

на някои от Възнесените Същества на Светлината

Колекцията от ликове е създадена от творби със свободен лиценз и такива, на които лиценза е в процес на изясняване.

Елохим Циклопей

Елохим Циклопей

 

Великият Божествен Направляващ

Великият Божествен Направляващ

 

Господ Рама

Господ Рама
 

 

Възлюбеният Мелхиседек

Възлюбеният Мелхиседек

 

Вселенският Будда

Вселенският Будда

 

Будда Вайрочана

Будда Вайрочана

 

Будда Амитабха

Будда Амитабха

 

Падмасамбхава

Падмасамбхава
 

 

Архангел Гавриил

Архангел Гавриил

 

Архангел Михаил

Архангел Михаил

 

Архангел Рафаил

Архангел Рафаил

 

Господ Кришна

Господ Кришна

 

Възлюбената Нада

Възлюбената Нада

 

Възлюбената Гуан Ин Богиня на Милосърдието и Състраданието

Възлюбената
Гуан Ин

 

Богинята на Свободата

Богинята на Свободата

 

 

 

Заратустра

Заратустра

 

Моисей

Моисей

 

 

Конфуций

Конфуций

 

Възлюбеният Сен Жермен

Възлюбеният
Сен Жермен

 

Възлюбеният Кут Хуми

Възлюбеният
Кут Хуми

 

Владика Мория

Владика Мория

 

Възлюбеният Джуал Кхул

Възлюбеният
Джуал Кхул

 

Възлюбеният Иларион

Възлюбеният Иларион

 

Възлюбеният Павел Венецианецът

Възлюбеният Павел Венецианецът

 

Пророк Мохамед

Пророк Мохамед

 

Йоан Възлюбеният

Йоан Възлюбеният

 

Йоан Кръстител

Йоан Кръстител

 

Възлюбеният Бабаджи

Възлюбеният Бабаджи

 

Падре Пио

Падре Пио
 

 

Госпожа Теософия

Госпожа Теософия

 

Възлюбената Елена Рьорих

Възлюбената
Елена Рьорих

 

Възлюбеният Ланело

Възлюбеният Ланело