Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2020 година

Януари 2020

1. Благослов на Единния Отец за 2020 г., 1 януари 2020 г.

2. Нов енергиен Лик от Господ Иисус