Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2020 година

Януари 2020

1. Благослов на Единния Отец за 2020 г., 1 януари 2020 г.

2. Нов енергиен Лик на Господ Иисус, даден от самия Него

Февруари 2020

4. Нов енергиен Лик на Пресвета Богородица, даден от самата Нея

16. Нов енергиен Лик на Господ Санат Кумара, даден от самия Него

Май 2020

1. Част 10 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

2. Новости в Първо утринно служение

3. Въпрос и отговор 146, Covid-19, Част 1

4. Въпрос и отговор 147, Covid-19, Част 2

5. Въпрос и отговор 148, Covid-19, Част 3

6. Новости във Вечерно Служение - преди сън

7. Новости в Начало на всяка работа в духовността

8. Новости в Духовна практика „Покаяние относно грешните мисли, чувства, слова и дела”

9. Новости в Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви”

10. Новости в Напътствието "Внимавайте със Слънцето!" дадено от Прелюбимия Хелиос на 27 юли 2019 г.

13. Нов енергиен Лик на Великият Божествен Направляващ, даден от самия Него

22. Новости в Помощ Свише в точно определен случай

25. Новости в Молитви по време на Служение

26. Пояснения към Молитви и Слово-формули

30. Нов енергиен Лик на Елохим Циклопей, даден от самия Него

Юни 2020

6. Нов енергиен Лик на Прелюбимия Мелхиседек, даден от самия Него

8. Напътствие от Прелюбимия Мелхиседек

9. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Свети Архангел Рафаил, 09 юни 2020 г.

10. Нов енергиен Лик на Свети Архангел Рафаил, даден от самия Него

11. Напътствие от Архангел Рафаил

12. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 12 юни 2020 г.

13. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Будда Амитабха, 13 юни 2020 г.

14. Въпрос и отговор 149, Как да спрем да осъждаме

15. Нов енергиен Лик на Свети Архангел Михаил, даден от самия Него

16. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Пророк Мохамед, 16 юни 2020 г.

17. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Циклопей, 17 юни 2020 г.

18. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Серапис Бей, 18 юни 2020 г.

19. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Сен Жермен, 19 юни 2020 г.

20. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 20 юни 2020 г.

21. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Гуан Ин, 21 юни 2020 г.

22. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествената Свобода, 22 юни 2020 г.

23. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествената Мъдрост, 23 юни 2020 г.

24. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от госпожа Теософия, 24 юни 2020 г.

25. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Елена Рьорих, 25 юни 2020 г.

26. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Ланело, 26 юни 2020 г.

27. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Хелиос, 27 юни 2020 г.

28. Нов енергиен Лик на Прелюбимият Бабаджи, даден от самия Него

29. Напътствие от Бабаджи

30. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Константин Кирил Философ, 30 юни 2020 г.

Юли 2020

1. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Конфуций, 01 юли 2020 г.

2. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 02 юли 2020 г.

3. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Господ Рама, 03 юли 2020 г.

4. Мисъл от Висшите Октави на Светлината, от Моисей, 04 юли 2020 г.