Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2022 година

Януари 2022

01. Благослов на Единния Отец от 1 януари 2022 г.

02. Обновен Стих-Напътствие 36 от 22 май 2013 г.

03. Мисъл 175 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 3 януари 2022 г.

04. Мисъл 176 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Мир, 4 януари 2022 г.

04. Обновен Стих-Напътствие 35 от 21 май 2013 г.

05. Мисъл 177 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 5 януари 2022 г.

05. Обновен Стих-Напътствие 37 от 23 май 2013 г.

06. Мисъл 178 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 6 януари 2022 г.

06. Обновен Стих-Напътствие 38 от 24 май 2013 г.

07. Мисъл 179 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимият Иисус, 7 януари 2022 г.

08. Мисъл 180 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 8 януари 2022 г.

08. Обновен Стих-Напътствие 39 от 13 април 2013 г.

09. Обновен Стих-Напътствие 40 от 28 май 2013 г.

10. Обновен Стих-Напътствие 41 от 29 май 2013 г.

11. Обновен Стих-Напътствие 42 от 30 май 2013 г.

12. Обновен Стих-Напътствие 43 от 31 май 2013 г.

13. Обновен Стих-Напътствие 44 от 1 юни 2013 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 45 от 15 април 2013 г.

15. Мисъл 181 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 15 януари 2022 г.

16. Мисъл 182 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 16 януари 2022 г.

17. Мисъл 183 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 17 януари 2022 г.

18. Мисъл 184 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 18 януари 2022 г.

18. Обновен Стих-Напътствие 46 от 8 юни 2013 г.

19. Мисъл 185 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божественото Усърдие и Постоянство, 19 януари 2022 г.

19. Обновен Стих-Напътствие 47 от 9 юни 2013 г.